START

XV Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy już po raz piętnasty była organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. Sześćdziesięciu niepełnosprawnych sportowców rywalizowało o atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Zawody rozgrywane były na Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce.
Turniej był rozgrywany w dwóch kategoriach: drużynowej i indywidualnej. W sobotę 5 września po uroczystym otwarciu rozpoczął się turniej drużynowy, w niedzielę zaś miejsce miał turniej indywidualny. Po zakończeniu rozgrywek indywidualnych odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród. Podczas turnieju została dokonana eliminacja zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski – drużynowych i indywidualnych oraz zostali wyłonieni najlepsi zawodnicy w kraju. Turniej miał na celu: zapoznanie mieszkańców powiatu żywieckiego z osiągnięciami osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym, integracja sportowców niepełnosprawnych oraz propagowanie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka
rehabilitacji. W zawodach wystartowali nasi tenisiści  Lech Jabłoński.  Anna Freitag, Marian Stefaniak i  Piotr Taciak. mapa online Ryszard Kuropatwa i Marian Granta. Drużyna (Lech Jabłoński.  Anna Freitag, Marian Stefaniak i  Piotr Taciak ) zajęła 6 miejsce , Anna Frietag 2 miejsce . Lech Jabłoński  był 3 , Piotr Taciak 4-ty a Marian Stefaniak -6-ty .
Gratulujemy !

http://www.wegierska-gorka.opg.pl/xv-ogolnopolski-turniej-tenisa-stolowego-o
sob-niepelnosprawnych-rozgrywki-trwaja,5,2825,akt.html

Za szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań , PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności