START

Tomasza Wysokie Loty !

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Tomasz Tasiemski  – profesor poznańskiej AWF , nasz reprezentant w narciarstwie alpejskim na Igrzyskach Paraolmpijskich w Lillehammer’94 , pierwszy w Polsce narciarz mono-ski, prawdopodobnie jedyny na świecie alpejczyk w historii Igrzysk z tetraplegią, współtwórca polskiego narciarstwa mon-ski dokonał kolejny raz rzeczy niesamowitej  .   Został pierwszą osobą z tetraplegią w Polsce (…prawdopodobnie na świecie), która uczestniczy w kursie na licencję szybowcową (bo loty turystyczne miało zapewne wiele osób).

CHAPEAU BAS Tomku !!!!

 

ROZWIŃ SKRZYDŁA – krajowy program adaptowanych sportów lotniczych

O wielu lat udostępnia się osobom niepełnosprawnym w Polsce infrastrukturę przyziemną, a od tego roku dostępna jest także… przestrzeń powietrzna. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ http://podajdalej.org.pl/rozwin-skrzydla/

 zorganizowała, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pierwszy krajowy program adaptowanych sportów lotniczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie pn. ROZWIŃ SKRZYDŁA. Osoby zainteresowane udziałem w kursie paralotniarskim były rekrutowane tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast kandydaci na pilotów szybowcowych, po pomyślnej rozmowie kwalifikacyjnej musieli dodatkowo uzyskać orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuszczające do szkolenia szybowcowego (z ograniczeniami lub bez) oraz wziąć udział w kursie teoretycznym w szkole lotniczej AVIONER (70 godzin wykładów) i zdać egzaminy z 9 przedmiotów (prawo lotnicze, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia, łączność, zasady lotu, procedury operacyjne, planowanie i wykonanie lotu, ogólna wiedza o szybowcu, nawigacja). Projekt obejmował udział 22 osób w kursie paralotniarskim i 10 osób w kursie szybowcowym. Uczestnicy kursu paralotniarskiego mieli do dyspozycji dwa specjalnie skonstruowane wózki paralotniarskie,  a uczestnicy kursu szybowcowego dysponowali dwumiejscowym szybowcem przystosowanym do obsługi jedynie za pomocą rąk. Oprócz wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, czyli osób z odpowiednimi uprawnieniami do realizacji szkoleń paralotniowych i szybowcowych, uczestnicy projektu mieli do pomocy dwóch pilotów niepełnosprawnych: Jędrzej Jaxa-Rożen konsultował szkolenie paralotniarskie, natomiast Adam Czeladzki szkolenie szybowcowe. Obaj piloci służyli swoją wiedzą i doświadczeniem lotniczym z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej fizycznie. Sytuacja, w której osoby niepełnosprawne w Polsce zaczynają uprawiać sporty lotnicze wskazuje na to, że znoszone są przed tymi osobami „ostatnie ograniczenia”.

Więcej Aktualności