START

Sprawozdania

2022:

Sprawozdanie merytoryczne NIW za rok 2022
Sprawozdanie merytoryczne SSR Start Poznań 2022
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022
Bilans za rok 2022
Rachunek zysków i strat za rok 2022
Informacja dodatkowa za rok 2022

2021:

Sprawozdanie merytoryczne NIW za rok 2021
Sprawozdanie z działalności SSR Start Poznań w latach 2017-2021
Sprawozdanie merytoryczne SSR Start Poznań 2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021
Bilans za rok 2021
Rachunek zysków i strat za rok 2021
Informacja dodatkowa za rok 2021

2020:

Sprawozdanie merytoryczne NIW za rok 2020
Sprawozdanie ogólne SSR Start Poznań 2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020
Bilans za rok 2020
Rachunek zysków i strat za 2020
Informacja dodatkowa za rok 2020

2019:

Sprawozdanie merytoryczne NIW za rok 2019
Sprawozdanie ogólne SSR Start Poznań 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019
Bilans za rok 2019
Rachunek zysków i strat za rok 2019
Informacja dodatkowa za rok 2019

2018:

Sprawozdanie merytoryczne NIW za rok 2018
Sprawozdanie ogólne SSR Start Poznań 2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018
Bilans za rok 2018
Rachunek zysków i strat za rok 2018
Informacja dodatkowa za rok 2018

2017:

Sprawozdanie merytoryczne NIW za rok 2017
Sprawozdanie ogólne SSR Start Poznań 2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017
Bilans za rok 2017
Rachunek zysków i strat za rok 2017
Informacja dodatkowa za rok 2017

2016:

Sprawozdanie merytoryczne NIW za rok 2016
Sprawozdanie z działalności SSR Start w latach 2013-2016
Informacje ogólne za rok 2016
Bilans (mikro) za rok 2016
Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2016
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej) za rok 2016