START

Wolontariat

,,Jesteś wart tyle ile możesz dać drugiemu człowiekowi”

Wolontariusz pomaga i wspiera, ale nie wyręcza. Można go poprosić, lecz należy pamiętać, że to, czym się zajmuje zależy od jego woli i dobrze jest zatem, kiedy wolontariat sprawia człowiekowi przyjemność. Wielu z nas chce pomagać, dobrze jest nauczyć się takiej formy pomocy, która służy nam i drugiemu człowiekowi.

W czym pomagają wolontariusze:

Towarzyszą osobom niepełnosprawnym, potrzebującym wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, wyjściach do lekarzy, w spacerach, robieniu zakupów, wyjściach na basen, do placówek kulturalno-oświatowych. Towarzyszą podczas wyjść spotkań oraz rozmaitych imprez. Służą pomocą i więdzą. Pomagają w naucę oraz organizują czas wolny. Pomagają prowadzić zajęcia.

Naszym wolontariuszom oferujemy:

 • Profesjonalne szkolenia i warsztaty,
 • Wiedzę merytoryczną, dotyczącą specyfiki pracy oraz udzielania, świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym, a także sposobów na radzenie sobie przez nie z codziennymi ograniczeniami,
 • możliwość uczestnictwa w warsztatach  pozwalających na doskonalenie własnych umiejętności i odkrywanie predyspozycji ,
 • młody energiczny zespół
 • wiedzę z zakresu tworzenia indywidualnych programów wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • szanse zapoznania się z zasadami funkcjonowania organizacji pozarządowej,
 • Możliwość udziału w imprezach (wyjazdach) organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zaświadczenia o odbytym wolontariacie, warsztatach, szkoleniach praktykach i stażach
 • zwolnienia z zajęć

Od wolontariuszy oczekujemy:

 • Utrzymywania kontaktu ze stowarzyszeniem
 • Informowania o swoich potrzebach, trudnościach związanych z pracą wolontarystyczną.
 • Obecności na spotkaniach wolontariuszy organizowanych przez Stowarzyszenie
 • Wykazywania się odpowiedzialnością oraz sumiennością podczas pracy wolontarystycznej.

Kto może zostać wolontariuszem

Wolontariuszem w Stowarszyszeniu Sportowo Rehabilitacyjnym START może zostać może zostać każdy. Wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Liczy się chęć pomagania innym. Ważne jest jednak żeby była to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi i nie bojąca się nowych wyzwań. Wolontariusz powinien wiedzieć, że nie musi być dyspozycyjny 24 godziny na dobę. Pomaga w miarę wolnego czasu i możliwości, a to co robi zależy od jego woli oraz umiejętności.