START

Programy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.04.2023-31.03.2026

Wartość dofinansowania: 3 334 300,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 502 487,80 zł

Cel i opis: Wykorzystanie treningu sportowego w 11 dyscyplinach – w celu zwiększenia motywacji osób z niepełnosprawnościami do osiągnięcia sukcesu w sporcie i innych dziedzinach życia. Pokonywanie barier społecznych, psychofizycznych oraz rozwój sprawności i samodzielności 133 osób z niepełnosprawnościami. Pozyskanie większej liczby OzN do systematycznego uprawiania aktywności ruchowej i integracji społecznej.

Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA

Termin realizacji: 01.04.2023-31.10.2023

Wartość dofinansowania: 111 500,00 zł

Całkowita wartość zadania: 133 794,00 zł

Cel i opis:  Wykorzystanie aktywności ruchowej, działań edukacyjnych i prozdrowotnych jako droga do osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Polepszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zorganizowanie imprezy „Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia”.

Nazwa zadania: SENIORZY 55+ NA START

Termin realizacji: 01.04.2023-30.11.2023

Wartość dofinansowania: 110 100,00 zł

Całkowita wartość zadania: 130 338,00 zł

Cel i opis: Aktywność ruchowa, działania edukacyjne i prozdrowotne, oraz zagospodarowanie potencjału osób z niepełnosprawnościami powyżej 55 lat jako droga do osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Przełamywanie barier funkcjonalnych, psychologicznych i społecznych seniorów z niepełnosprawnościami oraz motywacja do utrzymania sprawności dającej podstawy do niezależnego, aktywnego życia.

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.04.2022-31.03.2023

Wartość dofinansowania: 688 486,78 zł

Całkowita wartość zadania: 697 537,88 zł

Cel i opis: Wykorzystanie treningu sportowego w 9 dyscyplinach – w celu zwiększenia motywacji osób z niepełnosprawnościami do osiągnięcia sukcesu w sporcie i innych dziedzinach życia. Pokonywanie barier społecznych, psychofizycznych oraz rozwój sprawności i samodzielności 125 osób z niepełnosprawnościami. Pozyskanie większej liczby OzN do systematycznego uprawiania aktywności ruchowej i integracji społecznej.

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA

Termin realizacji: 01.04.2022-31.10.2022

Wartość dofinansowania: 109 200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 129 424,40 zł

Cel i opis:  Wykorzystanie aktywności ruchowej, działań edukacyjnych i prozdrowotnych jako droga do osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Polepszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zorganizowanie imprezy „Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia”.

Nazwa zadania: SENIORZY 55+ NA START

Termin realizacji: 01.04.2022-30.11.2022

Wartość dofinansowania: 91 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 107 100,00 zł

Cel i opis: Aktywność ruchowa, działania edukacyjne i prozdrowotne, oraz zagospodarowanie potencjału osób z niepełnosprawnościami powyżej 55 lat jako droga do osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Przełamywanie barier funkcjonalnych, psychologicznych i społecznych seniorów z niepełnosprawnościami oraz motywacja do utrzymania sprawności dającej podstawy do niezależnego, aktywnego życia.

Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.04.2021-31.03.2022

Wartość dofinansowania: 622 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 655 602,98 zł

Cel i opis: Pokonywanie barier fizycznych, społecznych oraz psychologicznych, zwiększenie samodzielności 118 osób z niepełnosprawnością poprzez ich udział w systematycznych treningach realizowanych w 9 dyscyplinach sportowych od 01.04.2021 do 31.03.2022 r.

Nazwa zadania: DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA

Termin realizacji: 01.04.2021-31.10.2021

Wartość dofinansowania: 81 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 102 024,65 zł

Cel i opis:  Likwidowanie barier społecznych, psychologicznych, przełamywanie stereotypów dotyczących Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich integrowanie poprzez z organizowanie imprezy „Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia” z wykorzystaniem sportu i działań informacyjno-edukacyjnych.

Nazwa zadania: SENIORZY 55+ NA START

Termin realizacji: 01.04.2021-31.11.2021

Wartość dofinansowania: 72 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 91 030,24 zł

Cel i opis: Przełamywanie barier funkcjonalnych, psychologicznych i społecznych seniorów ( 55+) z niepełnosprawnościami oraz motywacja do niezależnego, aktywnego życia poprzez udział w warsztatach sportowych i  informacyjno-edukacyjnych.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 12.01.2019-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 637 032,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 061 732,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w  zajęciach  sportowych prowadzonych w 9 sekcjach – sekcji pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, bocci, kręglarskiej, parakajakarskiej, narciarskiej oraz tańca.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 10.02.2024-31.12.2024

Wartość dofinansowania: 155 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 238 980,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w stałych zajęciach sportowych prowadzonych w 9 sekcjach – sekcji pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, bocci, kręglarskiej, parakajakarskiej, tańca adaptowanego /fitnessu oraz koszykówki na wózkach.

Miasto Poznań - aktualnie realizowane

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 15.01.2024-31.12.2024

Wartość dofinansowania: 87 500,00 zł

Całkowita wartość zadania: 103 900,00 zł

Cel i opis: Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój osób z niepełnosprawnością poprzez udział w zajęciach prowadzonych w sekcjach: pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, bocci, kręglarskiej, parakajakarskiej oraz tańca adaptowanego/fitnessu.

#poznanwspiera

Miasto Poznań - zrealizowane

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 16.01.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 88 550,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udział w zajęciach prowadzonych w 9 sekcjach sportowych – pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, bocci, parakajakarskiej, koszykówki na wózkach oraz tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 24 460,00 zł

Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach sekcji pływackiej oraz sekcji bocci na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

2022:

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 17.01.2022-31.12.2022

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 87 576,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udział w zajęciach prowadzonych w 9 sekcjach sportowych – pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, bocci, parakajakarskiej, koszykówki na wózkach oraz tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Organizacja obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami będących elementem całorocznego szkolenia

Tytuł zadania publicznego: ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO

Termin realizacji: 15.06.2022-15.08.2022

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 15 640,00 zł

Cel i opis: Umożliwienie kontynuacji szkolenia sportowego w formie wyjazdowej, w celu przygotowania zawodników do rywalizacji sportowej

#poznanwspiera

Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.01.2022-31.11.2022

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 23 580,00 zł

Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach sekcji pływackiej oraz sekcji bocci na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

2021:

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 22.01.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 87 576,00 zł

Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udział w zajęciach prowadzonych w 8 sekcjach sportowych – pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, Bocci, parakajakarskiej oraz tańca/fitnessu. Zajęcia prowadzone są na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

Miasto Poznań – Wydział Sportu

Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Organizacja obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami będących elementem całorocznego szkolenia.

Tytuł zadania publicznego: ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO

Termin realizacji: 01.07.2021 – 25.08.2021

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 16 500,00 zł

Cel i opis: Umożliwienie kontynuacji szkolenia sportowego w formie wyjazdowej w celu przygotowania zawodników SSR „Start” w Poznaniu do rywalizacji sportowej, zwiększenie ich aktywności ruchowej, popularyzacja sportu w środowisku ON, profilaktyka uzależnień i likwidowanie barier.

#poznanwspiera

Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami

Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM

Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 24 123,00 zł

Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach sekcji pływackiej oraz sekcji Bocci na terenie Miasta Poznania.

#poznanwspiera

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021-2025 – EDYCJA 2023

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej otrzymanych w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Priorytet I. Aktywność społeczna

Tytuł zadania: AKTYWNI SENIORZY NA START! – AKTYWIZOWANIE SENIORÓW (60+), W TYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, W RÓŻNYCH FORMACH AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ.

Termin realizacji: 01.05.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 85 500,00 zł

Całkowita wartość zadania: 96 940,00 zł

Cel i opis: Celem projektu jest zaktywizowanie seniorów poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w różnych formach aktywności społecznej, obywatelskiej czy ruchowej. Projekt jest skierowany do 24 uczestników – seniorów w wieku „60+” – mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności z gminy Rokietnica, gminy Rogoźno i okolicznych gmin.

Środki Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tytuł zadania: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2023

Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023

Wartość finansowania: 309 179, 80zł

Cel i opis: Poprawa jakości życia, zwiększenia niezależności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie dostępności usług asystenta.

Środki Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tytuł zadania: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2020-2021

Termin realizacji: 01.02.2021-31.12.2021

Wartość finansowania: 391 180,00 zł

Cel i opis: Poprawa jakości życia, zwiększenia niezależności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie dostępności usług asystenta.

Środki Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tytuł zadania: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2024

Termin realizacji: 01.01.2024-31.12.2024

Wartość finansowania: 460 894,33 zł

Cel i opis: wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz 6 funkcjonowaniu w życiu społecznym

Karta realizacji usług asystenckich – AOOZN 2024

Karta zakresu czynności – AOOZN 2024

Karta zgłoszenia do programu – AOOZN 2024

Klauzula informacyjna – AOOZN 2024

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" (zadania finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Nazwa zadania: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BOCCI, PŁYWANIU ORAZ TENISIE STOŁOWYM W 2023 R.

Termin realizacji: 02.01.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania: 60 800,00 zł

Cel i opis: Organizacja zajęć sekcji sportowych: bocci, kręglarskiej oraz sekcji pływackich w 2023 roku.

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA LETNIEGO OBOZU SPORTOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 26.06.2023-5.07.2023

Wartość dofinansowania: 83 925,00 zł

Cel i opis: Organizacja obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA INTEGRACYJNEGO TURNIEJU BOCCI

Termin realizacji: 6.07.2023-8.07.2023

Wartość dofinansowania: 19 570,00 zł

Cel i opis: Organizacja Integracyjnego Turnieju Bocci

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2021 R.

Termin realizacji: 10.04.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 44 472,00 zł

Cel i opis: Organizacja zajęć sekcji sportowych: bocci, kręglarskiej, parakajakarskiej oraz pływackich w 2021 roku.

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA LETNIEGO OBOZU SPORTOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 8.08.2021-17.08.2021

Wartość dofinansowania: 37 230,00 zł

Cel i opis: Organizacja obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA INTEGRACYJNEGO TURNIEJU BOCCI

Termin realizacji: 6.07.2021-8.07.2021

Wartość dofinansowania: 14 131,00 zł

Cel i opis: Organizacja Integracyjnego Turnieju Bocci

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 19.11.2021-21.11.2021

Wartość dofinansowania: 12 133,00 zł

Cel i opis: Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych w Wągrowcu.

 

Nazwa zadania: ZGRUPOWANIA STACJONARNE ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ W LEKKIEJ ATLETYCE

Termin realizacji: 2.01.2021-15.12.2021

Wartość dofinansowania: 8 100,00 zł

Cel i opis: Organizacja zgrupowań stacjonarnych dla zawodników Kadry Narodowej w lekkiej atletyce w 2021 roku

Polski Związek Tenisa Stołowego

Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nazwa zadania: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TENISIE STOŁOWYM W 2023 R.

Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023

Wartość finansowania: 10 500,00 zł

Cel i opis: Organizacja zajęć sekcji sportowej tenisa stołowego w roku 2023

 

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Nazwa zadania: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TENISIE STOŁOWYM

Termin realizacji: 01.01.2021-18.12.2021

Wartość finansowania: 7 000,00 zł

Cel i opis: Organizacja zajęć sekcji sportowej tenisa stołowego w roku 2021

European Union Erasmus+ Sport

Nazwa zadania: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BOCCI, PŁYWANIU ORAZ TENISIE STOŁOWYM W 2023 R.

Termin realizacji: 02.01.2023-31.12.2023

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki :  60 800,00 zł 

Cel i opis: Organizacja zajęć sekcji sportowych: bocci, kręglarskiej oraz sekcji pływackich w 2023 roku.

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA LETNIEGO OBOZU SPORTOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 26.06.2023-5.07.2023

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki : 83 925,00 zł

Cel i opis: Organizacja obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Nazwa zadania jednostkowego: ORGANIZACJA INTEGRACYJNEGO TURNIEJU BOCCI

Termin realizacji: 6.07.2023-8.07.2023

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki : 19 570,00 zł  

Cel i opis: Organizacja Integracyjnego Turnieju Bocci

Partnerzy