START

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START

Jak to się zaczęło…

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START (od 1991 do kwietnia 2013 noszące nazwę Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START) jest najstarszą polską organizacją sportu paraolimpijskiego. Stowarzyszenie jest bezpośrednim kontynuatorem organizacji „Startowskiej” powołanej w 1961, której celem było niezmiennie „wykorzystanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej osób niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie, a także osób dotkniętych skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-społecznymi”. Stowarzyszenie propaguje sport kwalifikowany i powszechny oraz turystykę i rekreację, organizuje turnusy rehabilitacyjne i obozy integracyjne, a także kształcenie specjalistycznej kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy, wymienia informacje, doświadczenia i współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.

STATUS

Dzisiaj Stowarzyszenie START jest organizacją pozarządową (NGO), NON-PROFIT, zarejestrowanym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i Związków Sportowych, od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Poznań.

Dokumenty do pobrania:

DZIAŁANOŚĆ

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:

 • sportu kwalifikowanego i powszechnego
 • turystyki i rekreacji
 • kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy
 • działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans
 • wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna – z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą – realizacja programów organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych, koncertów, wystaw i imprez kulturalnych, działalności wydawniczej.

ZASOBY

Dzisiaj Stowarzyszenie START jest organizacją pozarządową (NGO), NON-PROFIT, zarejestrowanym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i Związków Sportowych, od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Poznań.

Dokumenty do pobrania:

Projekty Stowarzyszenia realizowane są we współpracy z partnerami rządowymi: Ministerstwem Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Komitetem Paraolimpijskim. Na poziomie regionalnym i miejskim Stowarzyszenie wspierają: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Powiat Poznański.

Źródła finansowania Stowarzyszenia w 2016 roku:

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Miasta Poznania
 • Polski Związek Kajakowy
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowe i Miejskie Centra Pomocy Rodzin
 • Wpłaty indywidualne – wpłaty z tytułu podatku 1%, składki członkowskie, odpłatności za turnusy itp.
 • START uzyskuje symboliczny dochód ze składek członkowskich. Od czasu uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie jest wspierane odpisami 1 % należnego podatku. Uzyskiwane kwoty nie są duże w skali budżetu Stowarzyszenia, jednak dzięki darowanym przez podatników środkom można dofinansowywać programy, które wymagają wkładu własnego.

Sportowcy Stowarzyszenia reprezentowali kraj na wszystkich igrzyskach paraolimpijskich i zdobyli setki medali oraz tytuły mistrzów kraju, Europy i świata. START jest pionierem polskiego systemu turnusów rehabilitacyjnych oraz narciarstwa wodnego i zimowego osób po urazach rdzenia kręgowego. Wprowadził do Polski Boccię – w 2013 roku z inicjatywy Stowarzyszenia powołano Polską Federację Bocci Niepełnosprawnych. Od 2009 roku START rozwija pionierską w kraju dyscyplinę paraolimpijską – parakajakarstwo. W 2011 roku Stowarzyszenie wprowadziło ją w struktury Polskiego Związku Kajakowego.

Osiągnięcia zawodników START Poznań na Igrzyskach Paraolimpijskich od 1992:

 • Igrzyska Paraolimpijskie BARCELONA 1992:
 • Andrzej Wróbel (LA) 800m – medal złoty, 1500m – medal brązowy,
 • Mirosław Pych (LA) 5-bój – medal złoty, 100m – medal brązowy,
 • Igrzyska Paraolimpijskie ATLANTA 1996:
 • Andrzej Wróbel (LA) 1500m – medal złoty, 800m – medal brązowy
 • Igrzyska Paraolimpijskie SYDNEY 2000:
 • Andrzej Wróbel (LA) 1500m – medal złoty
 • Anna Szymul (LA) 100m – medal srebrny, 400m – medal srebrny, 200 m – medal brązowy (rekord świata)
 • Igrzyska Paraolimpijskie ATENY 2004:
 • Anna Szymul (LA) – 100, 200 i 400m – trzy medale srebrne,
 • Piotr Pijanowski (pływanie) – 100m stylem dowolnym, 200m stylem dowolnym i sztafeta 4x100m stylem zmiennym – trzy medale brązowe,
 • Krzysztof Paterka (pływanie) – sztafeta 4x100m stylem zmiennym – medal brązowy.

Stowarzyszenie jest nieformalnym ośrodkiem doradczo-informacyjnym dla środowiska osób niepełnosprawnych. Szeroki zakres oddziaływania Stowarzyszenia w różnych obszarach życia społecznego niepełnosprawnych skutkuje tym, że wiele osób utożsamia START z organizacją o znacznie szerszym niż zapisy statutowe zakresie działań. Stowarzyszenie świadomie pełni rolę nieformalnego doradcy i dystrybutora zgromadzonych informacji wypełniając lukę jaka istnieje w tej dziedzinie komunikacji społecznej.

ZARZĄD

Osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w kontaktach zewnętrznych i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji:

 • Romuald Schmidt – Prezes Zarządu
 • Beata Dobak-Urbańska – Wiceprezes Zarządu

Dane dotyczące Członków Zarządu:

 • Romuald Schmidt – Prezes Zarządu
 • Beata Dobak-Urbańska – Wiceprezes Zarządu
 • Michał Stawrakakis – Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Wróbel – Wiceprezes Zarządu
 • Michalina Kasprowiak – Sekretarz
 • Paweł Łukaszewicz – Członek Zarządu
 • Wiesław Pawlak – Członek Zarządu
 • Marian Stefaniak – Członek Zarządu
 • Andrzej Wróbel – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Regina Gawłowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Maria Stachowiak – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 • Marian Buczkowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

DANE REJESTROWE

Siedziba i adres :

ul. Zacisze 2

60-831 Poznań

Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze:

W Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu: 18.02.1991 w KRS: 23.01.2002; 5.04.2013 – Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000081612; status Organizacji Pożytku Publicznego od 26.05.2004

IDEA

Pomimo, że zajmuje się stowarzyszeniem od kilkunastu lat, każdy dzień wyłania nowe wyzwania i trudności. Jednak mając takich ludzi wokół siebie nie ma rzeczy niemożliwych i spraw nie do załatwienia. Uwielbiamy sprawiać radość podopiecznym, ich sukcesy sprawiają że czujemy się zwyciezcami

– Romuald Schmidt

Nie jesteśmy tutaj po to żeby współczuć osobom doświadczonym przez los. Jesteśmy tutaj po to żeby pomagać im żyć pełnią życia. Jeśli ktoś ma wątpliwości, że osoby niepełnosprawne mogą się świetnie i komfortowo bawić, wystarczy niech przyjedzie na nasz obóz.

– Beata Dobak-Urbańska