START

Wspierający

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od początku jego powołania wspiera finansowo szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START. Samorząd naszego województwa przyczynił się do stabilizacji działalności Stowarzyszenia w czasach kiedy było o nią najtrudniej. Dzisiaj Samorząd jest naszym niezawodnym i bardzo pewnym partnerem. Dzięki wieloletnim umowom opiewającym na znaczące środki finansowe możemy realizować programy najczęściej już od początku roku kalendarzowego co nie jest regułą w przypadku innych źródeł finansowania. Nasi zawodnicy od lat otrzymują stypendia sportowe i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Współpraca z Samorządem, Departamentem Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpisuje się najlepsze w tradycje wielkopolskiej pracy organicznej ponieważ możemy budować projekty systemowe, oparte o działania oddolne. Jednym z
najefektywniejszych rezultatów naszej współpracy są coroczne międzynarodowe zawody Bocci pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, których zasięg w ciągu trzech lat zwiększył się z sześciu do prawie trzydziestu krajów.

http://www.umww.pl/
http://www.umww.pl/departamenty_departament-sportu-i-turystyki

Miasto Poznań

Miasto Poznań od wielu lat wspiera finansowo szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START. Podobnie jak samorząd województwa Miasto Poznań stabilizuje naszą systematyczną działalność szczególnie w prowadzeniu stałych zajęć szkoleniowych w sekcjach sportowych. Zawsze możemy liczyć na przychylność władz miejskich i Wydziału Sportu wobec Stowarzyszenia – nasi zawodnicy od lat otrzymują stypendia sportowe i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Także trenerzy są wyróżniani za swoją pracę. Wielu naszych paraolimpijczyków otrzymywało wsparcie w czasach kiedy nie funkcjonował jeszcze scentralizowany system stypendialny. Od prawie 55 lat nazwa naszego STARTu mimo zasięgu działań nie tylko na terenie miasta ale także województwa, kraju i zagranicy zawsze była i będzie kojarzona z miastem Poznań.

http://www.poznan.pl/

http://www.poznan.pl/sport

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1993 roku jest strategicznym partnerem Stowarzyszenia finansującym programy o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Pierwszym było historyczne przepłynięcie naszej sztafety przez Kanał la Manche w 1994 roku a zaraz potem „Program rozwoju Mono-Ski w Polsce”i „H2O + Adrenalina„. Dalej mogliśmy realizować ciąg kilkunastu projektów m.in : „Akcelerator sprawności”, „Aktywny start – aktywne życie”, „START dla kadr”, „Pierwszy krok do paraolimpiady Rio’2016”, „Boccia w Polsce”. Konkursy PFRON, których byliśmy beneficjentami dotyczyły w dużej mierze działań wykorzystujących m.in. sport dla uzyskania przez osoby niepełnosprawne nowych umiejętności umożliwiających zatrudnienie lub zaangażowanie w działalność społeczną. Środki finansowe PFRON
stanowią ponad 50% całości naszego dofinansowania.

http://www.pfron.org.pl

PZSN Start - Polski Związek Niepełnosprawnych "Start"

POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”

Powołany w 1995 roku m.in. przez naszą organizację (wówczas Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów) zrzesza prawie 50 jednostek z całej Polski. Zadaniem „Startu” jest tworzenie sportu paraolimpijskiego i pozyskiwanie funduszy na jego rozwój. Ważnymi celami są centralne szkolenie sportowców niepełnosprawnych i przygotowanie reprezentacji Polski do zawodów międzynarodowych: Igrzysk Paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Stowarzyszenie finansowane jest przez Związek w dwóch płaszczyznach upowszechniania sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością oraz w zakresie sportu wyczynowego.

http://pznstart.eu/

 

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ministerstwo finansuje programy związane z upowszechnianiem sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością bądź szkoleniem w zakresie sportu wyczynowego np. organizację Mistrzostw Polski bądź udział w nich, stałe treningi w sekcjach sportowych, organizacje zgrupowań itp. Środki finansowe przekazywane są najczęściej przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START w Warszawie.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport

 

 
Polski Związek Bocci - Polska Boccia

Polska Boccia

Polska Boccia to „dziecko” naszego Stowarzyszenia. W 1992 roku zapoczątkowaliśmy działanie Bocci w Polsce. Przez ponad 20 lat pełniliśmy rolę krajowego koordynatora tej dyscypliny, stworzyliśmy sprawny system obejmujący cały kraj. Dlatego w 2013 powołaliśmy wraz z kilkoma innymi najprężniejszymi organizacjami – Związek Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” (PFBN) z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowany w KRS. Federacja zrzesza 22 czołowe polskie organizacje tego sportu. Boccia stała się w Polsce najpowszechniej uprawianą dyscypliną paraolimpijską i jednocześnie grą integracyjną (ponad 250 ośrodków). W lutym 2015 roku Minister Sportu i Turystyki zezwolił na utworzenie Polskiego Związku Bocci, co stanowi uwieńczenie naszych ponad 20 letnich działań na rzecz jej rozwoju.

https://www.facebook.com/bocciapolska

Polska Boccia

 

OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Stowarzyszenie realizuje dwa prestiżowe , autorskie projekty – „Weź Oddech” i „Te Sprawy” w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI. Celem programu jest zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży. Program finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/

obywatele_dla_demokracji/

 

FIO

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest instrumentem programowym i finansowym zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Projekt „ 3MAJMY SIĘ RAZEM ” realizowany przez Stowarzyszenie w ramach FIO wychodzi naprzeciw problemom związanym z izolacją społeczną i niską aktywnością osób z niepełnosprawnością i osób starszych aby po zakończeniu projektu stali się animatorami aktywności w lokalnych społecznościach.

http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/fundusz-inicjatyw-obywatelskich/

 

ERASMUS + SPORT / EUROPEAN UNION

W prestiżowym konkursie Unii Europejskiej „Erasmus + Sport 2014” oferującym wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze sportu w Europie znalazł się projekt „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”. Projekt, w którym nasze Stowarzyszenie jest liderem realizowany będzie przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii,Turcji, Gruzji i oczywiście z Polski, a skierowany do osób niepełnosprawnych, specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijską Boccia, w której promowaniu i rozwoju mamy wieloletnie oświadczenie. Projekt jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

http://ec.europa.eu/sport/opportunities/

sport_funding/index_en.htm

 

MEDIA – PATRONATY MEDIALNE

Dzięki patronatom medialnym m.in. „Telewizji Poznań”, Radia „Merkury’, „Głosu Wielkopolskiego”, „Filantropa naszych czasów” możemy promować nasza działalność a zwłaszcza spektakularne wydarzenia. Patronaty medialne budują pozytywny wizerunek Stowarzyszenia stając się elementem naszej strategii Public Relations.

http://poznan.tvp.pl/
http://www.radiomerkury.pl/
http://www.gloswielkopolski.pl/
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/

obywatele_dla_demokracji/

KIWISPORT

Agencja KIWI Sport specjalizuje się w marketingu sportowym. Od 2011 roku, zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów rynku sportowego: sponsorów, związków, lig zawodowych, klubów oraz zawodników. W 2013 roku KIWI Sport podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem oraz Federacją Bocci co zaowocowało całkowitą zmianą wizerunkową obydwu organizacji. Mamy nowe logosy, nowe strony internetowe, nowe kierunki, sposoby i techniki działań promocyjnych. KIWI wnosi w nas nową energię, świeżość pomysłów , nowatorską w skali całego kraju koncepcję wizerunkową .

https://www.facebook.com/kiwigroupPL

Sklep fryzjerski i hurtownia - Bea Beleza

Bea Beleza

Bea Beleza jest jedną z czołowych w Polsce firm ekskluzywnych, profesjonalnych kosmetyków fryzjerskich. Nowatorska firma postanowiła zerwać z powszechnymi w Polsce obawami przed kształtowaniem wizerunku biznesowego wykorzystującego sportowców paraolimpijczyków.

http://www.beabeleza.pl/

Sklep Sportowy i Sprzęt dla Osób Niepełnosprawnych BocciaSport.com

Boccia Sport

Pierwszy w Polsce sklep sportowy dla osób niepełnosprawnych

https://bocciasport.com