START

"Te Sprawy" rekrutacja otwarta

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

„Te Sprawy „2015-2016  – Celem projektu jest edukacja seksualna adaptowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Realizując naszą statutową misję chcemy zwrócić uwagę na to jak ważnym elementem życia każdego człowieka jest rozwój seksualny.
Projekt Finansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego; w ramach konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Batorego  „Obywatele Dla Demokracji“. Obejmie zajęcia stacjonarne w Poznaniu oraz wyjazdy warsztatowe. Prowadzony będzie przez najlepszych specjalistów z dziedziny fizjoterapii  psychologii i seksuologii.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawości, zamieszkanie na terenie RP i podpisanie regulaminu uczestnictwa w projekcie. (Wiek 18-40)

Projekt składa się z 1 wyjazdu integracyjno motywacyjnego oraz cyklu warsztatów stacjonarnych w Poznaniu. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wziąć udział w regularnych zajęciach sportowych, tanecznych oraz z wizażu i stylistyki. Przewidujemy także imprezy towarzyskie oraz seminaria naukowe.  I Warsztaty integracyjno motywacyjne odbędą się 23-29 marca w hotelu Szablewski położonym malowniczo w Dymaczewie Nowym.
Terminy zjazdów w Poznaniu:
1 zjazd 11 kwietnia
2 zjazd 25 kwietnia
3 zjazd 16 maj
4 zjazd 30 maj
5 zjazd 20 czerwca
Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe. Podczas zajęć organizator zapewnia ubezpieczenie oraz catering.Ponadto przewidujemy 2 imprezy integracyjne w trakcie trwania szkolenia w terminach do uzgodnienia wspólnie z grupą.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie w formie elektronicznej formularza na adres rekrutacjatesprawy@gmail.com lub pod numerem tel 500322632  Ze względu na ograniczony budżet przewidujemy częściowy zwrot kosztów podróży. Zapraszamy! Uczestnicy zakwalifikowani do projektu otrzymają pisemną informację do 6 marca

Więcej Aktualności