START

Przed Barceloną

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Na hasło naszego Stowarzyszenia – WŁĄCZ SIĘ ! zawodnicy sekcji  Bocci – Marta Wesołek, Kinga Koza oraz  Patryk Szuba ( KONAR Warszawa)   W Ł Ą C Z A J Ą    S I Ę     do współzawodnictwa na arenach europejskich.
Niedawno na zgrupowaniu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu pod okiem szkoleniowca Polskiej Federacji Bocci – Mieczysława Nowaka przygotowywali się do startu w Pucharze Europy, który odbędzie się od 30 marca do 5 kwietnia 2015 w Sant Cugat w Barcelonie. W Katalonii nasza trojka będzie reprezentować Polskę w rozgrywkach drużynowych.  Życzymy powodzenia- Dobry rzut !! ( – zawołanie w Bocci jak w Kręglarstwie )
(-) Mieczysław Nowak
Szkolenie sportowe i starty zawodników sekcji Bocci Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań i PFRON.

Więcej Aktualności