START

Śnieg + Adrenalina program narciarstwa dla osób poruszających się na wózkach.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Już po raz kolejny kierownik sekcji narciarskiej Piotr Urbański i instruktor Wojciech Stachowiak, wraz z grupą instruktorów/wolontariuszy (Rafałem Szumcem, Michałem Nowakiem, Jadwigą Pociask, Olgą Bugaj, Barbarą Hohensee, Pawłem Demskim i Katarzyną Urbańską) zorganizowali szkolenie narciarstwa zjazdowego dla osób poruszających się na wózku. Wyjazd odbywał się pod szyldem poznańskiego STARTU, przy współpracy z Zakładem Sportu Osób Niepełnosprawnych poznańskiego AWF-u i prof. Tomaszem Tasiemskim, pierwszym paraolimpijczykiem w narciarstwie zjazdowym. Projekt nie był finansowany z żadnych środków państwowych. Szczególne podziękowania należą się wymienionej grupie młodych ludzi, którzy bezinteresownie poświęcili swój wolny czas i umiejętności, przyczyniając się do powiększenia tym samym grupy osób poruszających się na monoski/sitski w Polsce. Dziękujemy także sponsorom, którzy umożliwili nam dojazd na miejsce, transport, renowację i zakup nowego sprzętu oraz zakup karnetów w bardzo korzystnych cenach: firmom: SOLARIS, Geschpar, Poznańskiej Hodowli Roślin, Cocodrillo, Gemax Studio, No limit Travel & Marideo, oraz Panu Tomaszowi Paturejowi – Prezesowi Zarządu Spółki Kotelnica Białczańska.
Szkolenie zakończyło się sukcesem, kilkanaście osób uzyskało samodzielność na stoku i jest gotowych do przełamywania kolejnych barier i realizowania swoich pasji na śniegu!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebook www.facebook.com/groups/108417299310737/
Ze względu na brak finansowania naszego projektu i problemy z tym związane zapraszamy wszystkich darczyńców do wspierania naszej inicjatywy „Śnieg + Adrenalina” realizowanej pod hasłem „jeżeli możesz do nas wejść, wjechać lub wczołgać się, nauczymy Cię jeździć na nartach!”.
Wpłat dokonywać można na nr konta: 57 1090 1359 0000 0000 3501 8573 z dopiskiem sekcja narciarska.
Zapraszamy także do przekazywania 1%: KRS 0000081612 (w ramce cel szczegółowy: sekcja narciarska)

Więcej Aktualności