START

Tablica pamiątkowa Sp. Edwarda Niemczyka – wkrótce odsłonięcie w Wągrowcu

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

           Siedem lat temu odszedł   ŚP.  EDWARD NIEMCZYK. Zapamiętaliśmy Jego jako Człowieka wyjątkowego w swojej dobroci i radości życia.
Po kilku latach  zdołaliśmy wreszcie zrealizować pomysł upamiętnienia Edwarda przez tablicę pamiątkową.  Jej uroczyste odsłonięcie nastąpi w niedzielę 29 listopada 2015 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu – miejscu, które Edward  pokochał,  w którym realizował jedno z ważnych dzieł  życia, owiane legendą w całej Polsce – TURNUSY  INTEGRA .
     W imieniu Rodziny, Stowarzyszenia START i Firmy WIELSPIN  serdecznie zapraszamy na uroczystość, która  rozpocznie się o godz. 12.00 w holu Ośrodka WIELSPIN przy ul. Jeziornej  16 w Wągrowcu. Będziemy zobowiązani za  potwierdzenie udziału (  telefonicznie : 61 8483 189, 61 8411 059 lub mailowo :  start@www.start.org.pl  lub    romuald@www.start.org.pl  )
Bardzo prosimy  o  rozpropagowanie tej informacji w Waszym kręgu znajomych, przyjaciół, wszystkich, którzy mieli zaszczyt znać Śp. Edwarda Niemczyka.  
 
  Ze sportowym pozdrowieniem

Więcej Aktualności