START

90 lecie Pani Urszuli BOBER

90 lat ukończyła Pani Urszula Bober – Członek Honorowy Stowarzyszenia „Start”. Należy do wybitnych postaci naszego ruchu sportowego. W 1961 roku obok m.in. Franciszka Karłowskiego,  Jana Dziedzica , Aleksandra Kabscha, Franciszka Laurentowskiego współtworzyła pierwszą w Polsce Komisję Wychowania Fizycznego i Sportu Inwalidów przy Wojewódzkiej Komisji Sportowej
Zrzeszenia Sportowego „START” -protoplasty ogólnopolskiego ruchu sportowego osób niepełnosprawnych.  Do 1993 roku była Główna księgową poznańskiego „Startu”. W 2014 roku Walny Zjazd nadał Jej tytuł „Członka Honorowego Stowarzyszenia”
Pani Urszulo, życzymy Pani  jeszcze wielu pomyślnych lat w dobrym zdrowiu !

Więcej Aktualności