START

90 lecie Pani Urszuli BOBER

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością”.

Celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Projekt trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony https://start.org.pl/ > zakładka Programy > Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wypełnienie oraz wysłanie na email: start@start.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 09.02.2024r.

Informujemy, że wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do programu.

 

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl lub start@start.org.pl

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

90 lat ukończyła Pani Urszula Bober – Członek Honorowy Stowarzyszenia „Start”. Należy do wybitnych postaci naszego ruchu sportowego. W 1961 roku obok m.in. Franciszka Karłowskiego,  Jana Dziedzica , Aleksandra Kabscha, Franciszka Laurentowskiego współtworzyła pierwszą w Polsce Komisję Wychowania Fizycznego i Sportu Inwalidów przy Wojewódzkiej Komisji Sportowej
Zrzeszenia Sportowego „START” -protoplasty ogólnopolskiego ruchu sportowego osób niepełnosprawnych.  Do 1993 roku była Główna księgową poznańskiego „Startu”. W 2014 roku Walny Zjazd nadał Jej tytuł „Członka Honorowego Stowarzyszenia”
Pani Urszulo, życzymy Pani  jeszcze wielu pomyślnych lat w dobrym zdrowiu !

Więcej Aktualności