START

Przygotowania do RIO – Lekkoatleci w Cetniewie

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Trener sekcji LA Wiesław Pawlak pisze z Cetniewa :
W dniach 3-7 listopada   zawodniczki naszej sekcji lekkiej atletyki: Małgorzata Ignasiak i Inga Biernat brały udział w zgrupowaniu – jednym z zadań projektu „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich” prowadzonego przez  Polski Komitet Paraolimpijski (we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportu ) . Projekt jest finansowany przez PFRON.
Nasze zawodniczki wraz z trenerem i opiekunem Wiesławem Pawlakiem przebywały w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie im. Feliksa Stamma. Oprócz specjalistycznych badań lekarskich zawodniczki uczestniczyły w szeregu wykładów dotyczących zasad zdrowego żywienia w sporcie, suplementów diety, w spotkaniach z psychologiem sportowym itp.
Podczas treningów korzystano nie tylko z bogatej bazy sportowej ale i uroków pustych o tej porze roku plaż. Zgrupowanie w Cetniewie było jednym z etapów przygotowań sportowców do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 2016.
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, PFRON,  Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności