START

Sport Osób Niepełnosprawnych „na wokandzie” Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W poniedziałek, 4 kwietnia w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania, odbyło się posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Joanna Frankiewicz, obecni byli m.in. wiceprzewodniczący Komisji Lidia Dudziak i Tomasz Jerzy Kayser oraz Dyrektor Wydziału Sportu Ewa Bąk. Na posiedzenie Komisji zostały zaproszone trzy organizacje – START Poznań, Olimpiady Specjalne i Klub Sportowy Niesłyszących.
Mieliśmy okazję pokazać naszą prezentację, wzbogaconą o krótkie filmy – została przyjęta z uznaniem. Wywiązała się ciekawa dyskusja, której rezultaty powinny przynieść korzyści wszystkim trzem nurtom poznańskiego sportu.

Więcej Aktualności