START

Konferencja końcowa Funduszu NGO w Bukareszcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością”.

Celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Projekt trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony https://start.org.pl/ > zakładka Programy > Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wypełnienie oraz wysłanie na email: start@start.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 09.02.2024r.

Informujemy, że wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do programu.

 

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl lub start@start.org.pl

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Poznański START został zaproszony do udziału w prestiżowej konferencji, poświęconej działalności Funduszy Norweskich oraz Funduszy EOG w Rumunii.
Obok gospodarzy udział wzięły organizacje z Norwegii, Islandii, Litwy, Portugali, Łotwy, Słowacji i Polski (SSR START, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja MY Pacjenci). Zaproszenie do Bukaresztu było związane z naszymi dokonaniami w projektach „Te sprawy” – Adaptowana Edukacja Seksualna i „Weź oddech”:
„TE SPRAWY”- Celem projektu była edukacja seksualna adaptowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz zwrócenie uwagi na to jak ważnym elementem życia każdego człowieka jest rozwój seksualny. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach konkursu grantowego, organizowanego przez Fundację Batorego w ramach działania „Obywatele Dla Demokracji”. https://www.facebook.com/Te.Sprawy/?fref=ts
„WEŹ ODDECH” – Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.” Projekt adresowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, miał na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej i obywatelskiej oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia. http://www.wezoddech.org/
Konferencja w Bukareszcie (świetnie zorganizowana !!!), dała nam możliwość nawiązania kontaktów z liczącymi się w Europie organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Funduszy Norweskich. Nie zapominamy, że trwają negocjacje dot. nowej edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-21. Polska, podobnie jak w poprzednich edycjach Mechanizmów Finansowych, pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro, co stanowi prawie 30 proc. całej alokacji dla państw-beneficjentów.
…i jeszcze jedna istotna informacja – pobyt i przeloty zostały sfinansowane przez gospodarzy konferencji.
….
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

Więcej Aktualności