START

W poznańskim Starcie możemy spać spokojniej…

Od teraz możemy zasypiać spokojniej i budzić się radośniej 🙂 !!!
Konkurs 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” Typ projektu: „Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – projekty dofinansowane: Numer Wniosku: 17596, Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE START POZNAŃ, Tytuł Projektu: Startujmy Razem.
Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym, na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia, w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Zarząd PFRON przyznał dofinansowania na realizację kolejnych 113 wniosków (z listy rezerwowej) na łączną kwotę 45.185.836,58 zł, w tym 77 wniosków na kwotę 24.435.933,72 zł dotyczy prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówce i 36 wniosków na kwotę 20.749.902,86 zł dotyczy wsparcia udzielanego poza placówką oraz treningów sportowych. Udzielone dofinansowania skutkują udzieleniem wsparcia łącznie 33.599 osobom niepełnosprawnym, w tym w ramach prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówce – 26.215 osób oraz w ramach wsparcia poza placówką oraz treningów sportowych – 7.384 osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie otrzymały wnioski, które w ocenie merytorycznej uzyskały co najmniej 43 pkt (nasz projekt uzyskał 46,5 pkt).
Podsumowując powyższą decyzję, możemy stwierdzić, że od 7 kwietnia w poznańskim STARCIE możemy zasypiać spokojniej i budzić się radośniej 🙂 !!!

Więcej Aktualności