START

Jak promować Boccię w szkole?

Na zaproszenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży  Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu http://www.sosw.poznan.pl/ odbył się pokaz gry Boccia. Licznie przybyli nauczyciele i uczniowie mieli okazję nie tylko zapoznać się z zasadami gry, ale również w niej uczestniczyć.  Zobaczyli, że niesprawność ruchowa  nie jest przeszkodą i że dzięki zaangażowaniu, treningom, mimo swoich ograniczeń, można zostać sportowcem odnoszącym sukcesy na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Pokaz miał zachęcić osoby z niepełnosprawnościami  do czynnego uprawiania sportu .
Dziękujemy trenerowi  poznańskiej sekcji Bocci Mieczysławowi  Nowakowi za inicjatywę i zaangażowanie  !
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności