START

Międzynarodowy festyn sportowy Gier Tradycyjnych (TSG) w Wagrowcu

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W sobotę na obozie Aktywnym  w wągrowieckim “Wielspinie” partnerzy i wolontariusze  projektu START Erasmus +Sport „START – aktywowanie i  integrowanie osób z niepełnosprawnościami poprzez adaptowane sporty tradycyjne (TSG)” zorganizowali międzynarodowy festyn sportowy  „4 gier TSG”. Uczestnicy sprawdzili nabyte w ciągu ostatnich dni  umiejętności w czterech grach tradycyjnych adaptowanych dla osób z niepełnosprawnościami : z Bułgarii –  YAMICHKI /Dołki, z Turcji BİLYE/MİSKET OYUNU (Szklane Kulki),   z Macedonii DŻAMIJA i z Polski – PIERSCIENÓWKA
Projekt „START – aktywowanie i  integrowanie osób z niepełnosprawnościami poprzez adaptowane sporty tradycyjne ” jest realizowany przez SSR START w Poznaniu we współpracy z partnerskimi organizacjami z Bułgarii, Macedonii i Turcji w ramach programu ERASMUS+SPORT Small collaborative partnership 2016, i finansowany przez Erasmus + Programme of the European Union
Project: “START – activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and  games” Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union (Small collaborative partnership 2016
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Więcej Aktualności