START

Kolejny etap projektu Erasmus+Sport „Osmosis”

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Po krótkiej wizycie w Tallinnie dotarliśmy do Rygi stolicy Łotwy gdzie w ekspresowym tempie zespół STARTu przeprowadził w Łotewskim Komitecie Paraolimpijskim projektowe warsztaty szkoleniowe – „Wdrażanie pakietu narzędzi marketingowych na Łotwie”. W lipcu w Polsce zaplanowaliśmy spotkanie wszystkich partnerów z sześciu państw podsumowujące projekt.

OSMOSIS in LATVIA
The next phase of the Osmosis project. After visiting Tallinn we arrived by bus to Riga, the capital of Latvia where we were hosted by LPC – Latvian Paralympic Committee.
Training Workshops “Implementing of Marketing Tool Package in Latvia” with LPC – Latvijas Paralimpiskā Komiteja – project partner http://www.lpkomiteja.lv/ ; and START Association Poznań , Poland – project leader; Riga 27-29.04.2022 . Activities :
1) Seminar “Current state of the Osmosis project” in the headquarter of Latvian Paralympic Committee in Riga https://www.facebook.com/lpkomiteja/ (Power Point presentations – analysis, tasks performed and planned , discussion . Overview of project activities).
2) Arrangement and accomplishing of Osmosis Open Event in Latvia – guidelines.
3) According to the project, our partners have received sets of Boccia balls, which they will use when organizing the upcoming Osmosis Open Event.
We would like to thanks Zane Skujina and her colleagues for warm welcome in Riga !
Erasmus+Sport Project “OSMOSIS – Harnessing the Power of Sports Marketing as an Innovative Approach to Increase Social Inclusion and Equal Opportunities for People with Disabilities” co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union

Więcej Aktualności