START

Międzynarodowy projekt Erasmus+Sport „OSMOSIS” , którego Stowarzyszenie jest liderem przyspiesza po „covidowych” perturbacjach.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

OSMOSIS in ESTONIA
After a slowdown caused by the Coronavirus the Erasmus + “Osmosis” project accelerates.
Training Workshops “Implementing of Marketing Tool Package in Estonia” with EIL – Eesti Invaspordi Liit / Estonian Union of Sports for Disabled – project partner and START Association Poznań , Poland – project leader; Tallinn 25-27.04.2022
Activities :
1) Seminar “Current state of the Osmosis project” in the headquarter of Estonian Paralympic Committee in Tallinn. https://www.facebook.com/paralympicsestonia (Power Point presentations – analysis, tasks performed and planned , discussion . Overview of project activities).
2) Arrangement and accomplishing of Osmosis Open Event in Estonia – guidelines.
3) Preparation for promotional event “Social inclusion of able-bodied and people with disabilities through sport” – workshops, meetings with “ EIL” members – Boccia promotional games organized in cooperation with EIL – Eesti Invaspordi Liit http://www.eil.ee/ ; https://www.facebook.com/EestiInvaspordiLiit/
We would like to thanks Signe Falkenberg- EIL President for warm welcome in Tallin.
Erasmus+Sport Project “OSMOSIS – Harnessing the Power of Sports Marketing as an Innovative Approach to Increase Social Inclusion and Equal Opportunities for People with Disabilities” co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union

Więcej Aktualności