START

Europejski sukces w prestiżowym konkursie „Erasmus + Sport 2014”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością”.

Celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Projekt trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony https://start.org.pl/ > zakładka Programy > Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wypełnienie oraz wysłanie na email: start@start.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 09.02.2024r.

Informujemy, że wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do programu.

 

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl lub start@start.org.pl

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Od ubiegłego roku, po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są również inicjatywy związane ze sportem. Program Unijny „Erasmus+ Sport” zaplanowany jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Program oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim Strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Projekty „Erasmus+ Sport”, muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety:

  • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
  • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
  • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Poza trzema kluczowymi akcjami programu „Erasmus+” zarządzanymi przez Narodowe Agencje Programu instytucje i organizacje w Europie mają również możliwość realizowania, na poziomie europejskim, w pełni scentralizowanych działań – projektów centralnych. To projekty realizowane we współpracy z europejskimi partnerami. Są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską zarówno bezpośrednio lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do tej agencji.
Jest oczywiste , że nowe możliwości pozyskania środków unijnych wyzwoliły inicjatywę wielu instytucji w Europie i także w Polsce bo kwoty o jakie można wnioskować sięgają setek tysięcy Euro. W ramach konkursu EACEA otrzymała 406  wniosków spełniających kryteria konkursu w tym 26 z Polski. 42 projekty uzyskały dofinansowanie, wśród nich tylko 2 z Polski :

  • w ramach części „Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe”, zostały wyłonione 3 wnioski, wśród których znalazł się projekt – „Let’s dance together!” zgłoszony przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu;
  • w ramach części „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu” zostało wyłonionych 20 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania ponad 8 mln Euro w tym projekt „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia” zgłoszony przez Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu.

Jest to wielki sukces nie tylko polskiego Stowarzyszenia ale w ogóle Polski w trudnym europejskim współzawodnictwie. Wybór Bocci jako tematu projektu EACEA i wysoka ocena w konkursie świadczą o tym , że „polski produkt” z pozoru skromnej organizacji, konkurujący z projektami uniwersytetów , narodowych federacji , europejskich forum a nawet banków bardzo dobrze wpisał się w politykę „Erasmus+Sport”, jest nowatorski, profesjonalnie zaplanowany, dający gwarancję wysokiej efektywności.
Projekt, w którym START jest liderem realizowany będzie przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji, Gruzji i oczywiście z Polski, a skierowany do osób niepełnosprawnych, specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijską Boccia, w której promowaniu i rozwoju poznańskie Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie.
Priorytetem projektu jest „ promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie”, zaś planowanymi celami :

  • przeniesienie z Polski do krajów partnerskich skutecznych rozwiązań ( sprowadzonych w Polsce od ponad 20 lat ) aktywizujących życiowo osoby niepełnosprawne, wyrównujących ich szanse poprzez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia.
  • zwiększenie udziału i równy dostęp do « sportu dla wszystkich », poprzez:

a) szkolenia specjalistów (instruktorzy, trenerzy ),
b) uzyskiwanie i szkolenie wolontariuszy do organizacji pozarządowych – „animatorów aktywnego życia osób niepełnosprawnych” w krajach organizacji partnerskich w celu pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku i społecznościach lokalnych,
c) tworzenie systemów stałych treningów Bocci w krajach organizacji partnerskich z naciskiem na ich integracyjny charakter , realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnych.
Projekt jest naturalną konsekwencją poprzednich międzynarodowych naszych działań realizowanych w mniejszej skali ( „Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację” w ramach Programu EU – Comenius Regio – projekt międzynarodowy Polska – Bułgaria 2010- 2012 oraz „Let’s start with START” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt międzynarodowy Polska – Bułgaria 2013 – 2014 ).
Pracując nad nowym projektem kierowaliśmy się przesłaniem wykorzystania wielkiego potencjału Stowarzyszenia umożliwiającego udział w rozwiązywaniu, pozostających dotychczas na marginesie sportu problemów i dobrych praktyk możliwych do zastosowania w zjednoczonej Europie.
Warto przypomnieć , że już na początku lat 60- tych Polska z poznańskim STARTem na czele należała do pionierów europejskiegu ruchu sportowego osób niepełnosprawnych. Rezultaty konkursu „Erasmus +Sport” potwierdzają , że i dzisiaj możemy być liderami tej działalności w zjednoczonej Europie.

Więcej Aktualności