START

PFRON Konkurs nr 15 – jest decyzja Zarządu PFRON

Zarząd PFRON podjął decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2015 roku wniosków zgłoszonych w piętnastym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) ogłoszonym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dwa  projekty STARTu Poznań znalazły się na  liście projektów do dofinansowania z celu programowego nr 3 : „Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

  1. „Polska Liga Bocci – Finał Mistrzostw Polski w Bocci „ – 26 miejsce na 126 dofinansowanych projektów . Projekt oceniono  na 44 punkty  ( maks. 46 pkt).
  1. „Startujmy Razem” (Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny ) – 43 miejsce z 46 punktami.

 
Jesteśmy dobrzy !

Więcej Aktualności