START

Joaquim Viegas – wiceprezydent BISFed w Poznaniu

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Rozpoczął się  ważny etap przygotowań do Boccia World Open Championships – Światowych Mistrzostw  Boccia Open  Poznań’ 2015”
Mistrzostwa   w Poznaniu  będą  pierwszymi w historii polskiego sportu  paraolimpijskiego zawodami  Bocci o zasięgu światowym. Odbywać się będą pod egidą Światowej Federacji Bocci (BISFed) członka Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. W kalendarzu 2015 roku prestiżowych imprez BISFed  będą najważniejszymi zawodami Bocci na kontynencie europejskim z racji możliwości zdobywania na nich kwalifikacji na igrzyska paraolimpijskie RIO’2016.
 Wizytacja wiceprezydenta  a zarazem delegata technicznego BISFed   otwiera kolejny etap przygotowań.  Zapadła m.in. decyzja o przedłużeniu terminu zawodów , które odbędą się ostatecznie od  poniedziałku 15 czerwca  do poniedziałku  22 czerwca 2015.
Joaquim Viegas w towarzystwie  szefów Komitetu Organizacyjnego złożył wizytę w Urzędzie Miasta Poznania , gdzie spotkał się z p. Ewą Bąk – Dyrektorem Wydziału Sportu i  p. Dorotą Potejko – Wicedyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych , Pełnomocnikiem  Prezydenta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych. Omówiliśmy szereg bardzo skomplikowanych kwestii organizacyjnych w jakie włączy się nasze miasto. Wiceprezydent zapoznał się także ze stanem budowy nowej hali sportowej AWF jaka ma być miejscem rozgrywek  .
Dzięki wizycie, potwierdzającej odpowiedni stan przygotowań  BISFed  już jutro roześle do wszystkich  krajów członkowskich oficjalny komunikat organizacyjny „Boccia World Open Championships Poznań’ 2015”

Więcej Aktualności