START

Zjazd Delegatów SSR „START” w Poznaniu, 11 stycznia 2017

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Ponad 40 mandatariuszy wzięło udział w Zjeździe Delegatów naszego Stowarzyszenia
Zjazd podsumował kolejne cztery lata z naszej 55 letniej historii. Zostały one wykorzystane na działania w duchu wielkopolskiej pracy organicznej. Staraliśmy się wszyscy razem aby zadania realizować z troską o ciągłość działań, kompleksowość i wysoką jakość, celem były zawsze interesy społeczności niepełnosprawnych, bez tracenia z pola widzenia pojedynczych osób.
Podstawowym przesłaniem naszej działalności było pełnienie służby publicznej, koncentrującej energię środowiska osób niepełnosprawnych na działaniach zmierzających do poprawy jakości życia. Z wielką pewnością możemy uznać pełnienie tak rozumianej społecznej misji jako kontynuację dzieła życia Prezesa Edwarda Niemczyka, Franciszka Karłowskiego i innych realizatorów idei profesora Wiktora Degi.
Zjazd podjął uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia trenerowi sekcji kręglarskiej Jerzemu Gessnerowi i zawodnikowi i kierownikowi sekcji tenisa stołowego Marianowi Stefaniakowi. Zjazd wyróżnił pływaka, medalistę igrzysk paraolimpijskich Krzysztofa Paterkę, w uznaniu 25-letniej kariery sportowej w barwach Stowarzyszenia.
Podjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian w statucie, w celu uproszczenia i dostosowania do zmieniających się warunków działalności. Istota misji, cele i sposoby działalności Stowarzyszenia pozostają bez zmian.
Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
Dokonano wyboru Zarządu w składzie:
Romuald  Schmidt – prezes zarządu
Beata Dobak-Urbańska – wiceprezes zarządu
Michał  Stawrakakis – wiceprezes zarządu
Paweł Łukaszewicz – wiceprezes zarządu
Regina Gawłowska – sekretarz
Andrzej  Wróbel – członek
Wiesław  Pawlak – członek
Marian  Stefaniak – członek
Marian Król – członek
oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:
Czesława Ina Szczepaniak – przewodnicząca komisji
Marian Buczkowski – członek komisji
Maria Stachowiak – członek komisji

Więcej Aktualności