START

Zjazd Delegatów SSR „START” w Poznaniu, 11 stycznia 2017

Ponad 40 mandatariuszy wzięło udział w Zjeździe Delegatów naszego Stowarzyszenia
Zjazd podsumował kolejne cztery lata z naszej 55 letniej historii. Zostały one wykorzystane na działania w duchu wielkopolskiej pracy organicznej. Staraliśmy się wszyscy razem aby zadania realizować z troską o ciągłość działań, kompleksowość i wysoką jakość, celem były zawsze interesy społeczności niepełnosprawnych, bez tracenia z pola widzenia pojedynczych osób.
Podstawowym przesłaniem naszej działalności było pełnienie służby publicznej, koncentrującej energię środowiska osób niepełnosprawnych na działaniach zmierzających do poprawy jakości życia. Z wielką pewnością możemy uznać pełnienie tak rozumianej społecznej misji jako kontynuację dzieła życia Prezesa Edwarda Niemczyka, Franciszka Karłowskiego i innych realizatorów idei profesora Wiktora Degi.
Zjazd podjął uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia trenerowi sekcji kręglarskiej Jerzemu Gessnerowi i zawodnikowi i kierownikowi sekcji tenisa stołowego Marianowi Stefaniakowi. Zjazd wyróżnił pływaka, medalistę igrzysk paraolimpijskich Krzysztofa Paterkę, w uznaniu 25-letniej kariery sportowej w barwach Stowarzyszenia.
Podjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian w statucie, w celu uproszczenia i dostosowania do zmieniających się warunków działalności. Istota misji, cele i sposoby działalności Stowarzyszenia pozostają bez zmian.
Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
Dokonano wyboru Zarządu w składzie:
Romuald  Schmidt – prezes zarządu
Beata Dobak-Urbańska – wiceprezes zarządu
Michał  Stawrakakis – wiceprezes zarządu
Paweł Łukaszewicz – wiceprezes zarządu
Regina Gawłowska – sekretarz
Andrzej  Wróbel – członek
Wiesław  Pawlak – członek
Marian  Stefaniak – członek
Marian Król – członek
oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:
Czesława Ina Szczepaniak – przewodnicząca komisji
Marian Buczkowski – członek komisji
Maria Stachowiak – członek komisji

Więcej Aktualności