START

„Kulanie Gwiazdkowe” 2016

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Kręglarze Stowarzyszenia tworzą autentyczną „sportową rodzinę”, której trenerem od 54 lat jest  Jerzy Gessner.  Jest „ojcem” polskiego kręglarstwa niepełnosprawnych. W maju 1962 założył, w ramach Spółdzielni Inwalidów,  pierwszą w Polsce sekcję kręglarską, przy poznańskim „Starcie” – wówczas Międzyspółdzielnianym Ognisku Kultury Fizycznej Inwalidów. Był to okres kiedy głównie w Poznaniu za sprawą prof. Wiktora Degi – twórcy „polskiej szkoły rehabilitacji” – podjęto szereg pionierskich przedsięwzięć, które zaowocowały powstaniem struktur organizacyjnych polskiego sportu niepełnosprawnych.
Jerzy Gessner sekcję prowadzi nieprzerwanie do dziś. Pierwszymi zawodnikami sekcji byli m.in. Zygmunt Żurczak, Mieczysław Słomiński, Marek Antoniewicz, Feliks Szczerkowski, Stefan Gronau. Kobiety w sekcji pojawiły się później niż panowie, ale za to dzisiaj wiodą w niej prym.  Zawodnicy reprezentują wysoki poziom sportowy – skutecznie rywalizują z osobami pełnosprawnymi, startują w corocznych, indywidualnych mistrzostwach okręgu, memoriałach w kręglarstwie parkietowym i klasycznym, zawodach okolicznościowych, gdzie niepełnosprawni kręglarze współzawodniczą zawsze z osobami pełnosprawnymi (i często z nimi wygrywają !!!)
„Kulanie Gwiazdkowe” ma wieloletnią tradycję – zamyka roczne współzawodnictwo w sekcji. Jest to doskonała okazja do wręczenia trofeów dla Mistrzów Sekcji, a jednocześnie wspomnień półwiecznej historii kręglarstwa. W tym roku gościem specjalnym zawodów był wiceprezes Polskiego Związku Kręglarskiego, przewodniczący Sekcji Kręglarstwa Klasycznego – Henryk Kulinowski.
Rezultaty współzawodnictwa sekcji kręglarskiej w 2016 roku:
Mistrzynie Sekcji Kręglarskiej w 2016 roku:
I. Regina Gawłowska
II. Maria Stachowiak
III. Barbara Bartkowiak
Mistrzowie Sekcji Kręglarskiej w 2016 roku
I. Marian Król
II. Piotr Konieczka
III. Sławomir Kowalski
„Trzy kręgielnie 2016” (asfalt-parkiet-bowling) – Kobiety:
 Regina Gawłowska I Miejsce 793 pkt
 Maria Stachowiak  II Miejsce 751 pkt
 Barbara Bartkowiak  III  Miejsce 594 pkt
„Trzy kręgielnie 2016” (asfalt-parkiet-bowling) – Mężczyźni
 Waldemar Ruta – I Miejsce 814 pkt
 Jerzy Mierzyński – II Miejsce 803 pkt
 Piotr Konieczka – III  Miejsce 795 pkt
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności