START

Zakończył się nasz projekt Seniorzy 55+ na Start!

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Projekt realizowany był w  Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin w terminie od 27 sierpnia do 2 września. Projekt współfinansowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami.

Na tą imprezę do Wągrowca przyjechali uczestnicy z 9 województw.

Kadra turnusu dołożyła wszelkich starań aby czas spędzony w Wągrowcu był aktywny i wartościowy.

Podczas imprezy uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu fizjoterapii, warsztatach dietetycznych oraz zajęciach psychologicznych – związanych z aktywnością społeczną i budowaniem relacji.

Osoby uczestniczące w projekcie partycypowały w zajęciach sportowych m.in. w zajęciach Bocci, zajęciach z kręglarstwa, w grach tradycyjnych, ćwiczeniach na basenie i na świeżym powietrzu – w tym nordic walking i fitness.

Seniorzy mogli również zgłosić się do turnieju bocci gdzie w składach drużynowych rywalizowały o zwycięstwo.

Cały projekt zakończył się współzawodnictwem sportowym seniorów 55+.

Projekt współfinansowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób z Niepełnosprawnościami.

Więcej Aktualności