START

Aktywni +

Projekt „Aktywni Seniorzy na Start! – aktywizowanie seniorów (60+) w tym osób z niepełnosprawnością w różnych formach aktywności ruchowej, społecznej i obywatelskiej” cały czas trwa. Seniorzy, w dniach 3-7.09.2023 brali udział w szkoleniu integrująco-motywacyjnym do wolontariatu, które odbyło się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu. Szkolenie miało na celu przede wszystkim zaktywizowanie grupy seniorów poprzez przygotowanie ich do pełnienia roli asystentów i wolontariuszy. Program szkolenia obejmował m.in.: zajęcia sportowo-ruchowe, naukę animacji czasu wolnego, ale również zajęcia teoretyczne, które przybliżyły uczestnikom ideę wolontariatu i aktywności obywatelskiej. Zajęcia prowadzone były przez wyszkoloną kadrę, a seniorzy z dużym zainteresowaniem chłonęli prezentowaną wiedzę. Wyjazd przepełniony był słońcem, aktywnością i dobrą energią. 

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

 

Więcej Aktualności