START

Aktywni +

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością”.

Celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Projekt trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony https://start.org.pl/ > zakładka Programy > Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wypełnienie oraz wysłanie na email: start@start.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 09.02.2024r.

Informujemy, że wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do programu.

 

W razie pytań proszę kontaktować się poprzez email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl lub start@start.org.pl

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt „Aktywni Seniorzy na Start! – aktywizowanie seniorów (60+) w tym osób z niepełnosprawnością w różnych formach aktywności ruchowej, społecznej i obywatelskiej” cały czas trwa. Seniorzy, w dniach 3-7.09.2023 brali udział w szkoleniu integrująco-motywacyjnym do wolontariatu, które odbyło się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu. Szkolenie miało na celu przede wszystkim zaktywizowanie grupy seniorów poprzez przygotowanie ich do pełnienia roli asystentów i wolontariuszy. Program szkolenia obejmował m.in.: zajęcia sportowo-ruchowe, naukę animacji czasu wolnego, ale również zajęcia teoretyczne, które przybliżyły uczestnikom ideę wolontariatu i aktywności obywatelskiej. Zajęcia prowadzone były przez wyszkoloną kadrę, a seniorzy z dużym zainteresowaniem chłonęli prezentowaną wiedzę. Wyjazd przepełniony był słońcem, aktywnością i dobrą energią. 

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

 

Więcej Aktualności