START

Za nami historyczne Mistrzostwa Świata

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Na razie bardzo krótko:
22 czerwca zakończyły się w Poznaniu Mistrzostwa Świata Boccia Open z udziałem reprezentacji z 31 krajów, z 4 kontynentów.  Były to zawody prestiżowe,  pierwsze w historii polskiego sportu paraolimpijskiego organizowane pod egidą Międzynarodowej Federacji Sportowej Bocci (BISFed)
członka Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Mistrzostwa były bardzo ważne dla światowego ruchu sportowego Bocci ponieważ zawodnicy  zdobywali na nich  kwalifikacje na igrzyska paraolimpijskie RIO’2016. Organizatorem Mistrzostw  była Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych wraz z  poznańskim Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym START.
Tytuł Patrona Honorowego Mistrzostw przyjęła Premier Ewa Kopacz a do Komitetu Honorowego weszli : Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych p. Jarosława Duda, Minister Sportu i Turystyki p. Andrzej Biernat, Wojewoda Wielkopolski  p. Piotr Florek,
Senator RP, p. Jan Filip Libicki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego p. Marek Woźniak,
Prezydent miasta Poznania p. Jacek Jaśkowiak, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. Teresa Hernik Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
Zawody wsparli finansowo: Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  Miasto Poznań i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pomagali nam w szczególności : Akademia Wychowania Fizycznego, KiwiGroup, MPK Poznań, Port Lotniczy Ławica, Bea Beleza , Saturn, Radwag, Jurmarmed, Sumo, Otto Bock Polska i Sunrise Medical, LOT, hotel Novotel Centrum  i wielu innych . Patronatami medialnymi objęli Mistrzostwa : TVP Poznań, Radio Merkury i Głos Wielkopolski .
I „last but not least” – osoby bez których Mistrzostwa nigdy by się nie odbyły – sztab organizacyjny wraz z grupą wolontariuszy . Najlepsi z najlepszych, niesamowicie pracowici, oddani, uczciwi, zaangażowani, kreatywni,  otwarci, zawsze uśmiechnięci. Dzięki nim zawody zostały przyjęte
przez uczestników z całego świata z wielkim entuzjazmem i uznaniem. Pomagały nam także osoby ze świata polityki i samorządów .
WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY !!!
Tyle w wielkim skrócie. Wkrótce opublikujemy znacznie więcej o Mistrzostwach, które na pewno wejdą do annałów polskiego sportu paraolimpijskiego i światowej Bocci.

Więcej Aktualności