START

Kick off meeting znaczy spotkanie wdrożeniowe

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W siedzibie EACEA w Brukseli 24 czerwca odbył się Kick off meeting ( po polsku – spotkanie wdrożeniowe ) koordynatorów projektów przyjętych do realizacji w programie „Erasmus+ Sport – Collaborative Partnerships”.
W spotkaniu uczestniczyło 39 koordynatorów,  których projekty zostały wybrane z ponad 400 aplikacji. Koordynatorzy poznańskiego „Startu” z projektem : „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”  znaleźli się w Brukseli w doborowym towarzystwie beneficjentów programu m.in. z uniwersytetów w Oxfordzie, Nawarze, Gloucestershire,  Syddansk, Erlangen Nuernebrg, Amsterdamu, Europejskich federacji i komitetów. Spotkanie prowadzone przez dyrektorów i oficerów programu dało możliwość wyjaśnienia skomplikowanych procedur organizacyjnych, finansowych i ewaluacyjnych ale przede wszystkim dialogu między liderami elitarnych organizacji wdrażających  strategię europejskiej polityki w dziedzinie sportu.
Od ubiegłego roku,  po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są  również inicjatywy związane ze sportem. Program Unijny „Erasmus+ Sport” zaplanowany  jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Program oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze sportu w Europie.
Projekty  „Erasmus+ Sport”, muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety:
–       walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
–       promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
–       promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie. Projekty są wdrażane i zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA ) w Brukseli
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Jest oczywiste, że nowe możliwości pozyskania środków unijnych wyzwoliły inicjatywę wielu instytucji w Europie i także w Polsce bo kwoty o jakie można wnioskować sięgają setek tysięcy Euro. W ramach konkursu  EACEA otrzymała 406 wniosków spełniających kryteria konkursu w  tym 26 z Polski.
Mieliśmy w Brukseli wielką satysfakcję z naszej pracy bo wykorzystaliśmy wielki potencjał Stowarzyszenia  umożliwiający nam udział w rozwiązywaniu, pozostających dotychczas na marginesie sportu  problemów i dobrych praktyk możliwych do zastosowania w zjednoczonej Europie.
Projekt, w którym START jest liderem realizowany jest przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji,  Gruzji i oczywiście z Polski, a skierowany do osób z niepełnosprawnością, specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz naszego środowiska. Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijską Boccia, w której promowaniu i rozwoju poznańskie Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie. Priorytetem projektu jest ” promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie”. Za kilkanaście dni  zaczynamy organizacją Kick off meetingu w Bułgarii – pierwszy etap projektu. Za chwilę „rusza” dedykowana projektowi strona internetowa. Logotyp projektu i slider zaprojektowane przez niezawodne KIWI GROUP zostały w Brukseli przyjęte bardzo dobrze.

Więcej Aktualności