START

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy , że 27 listopada odeszła Ś.P. URSZULA BOBER

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Urszula Bober urodziła się w 1925 roku. W 1961  r. znalazła się w gronie  założycieli polskiego sportu paraolimpijskiego tworzących  przy Zrzeszeniu Sportowym START  w Poznaniu pierwszą w Polsce Komisję Wychowania Fizycznego i Sportu Inwalidów. W latach 1978 – 1993 roku była Główną księgową  naszego Stowarzyszenia.  Pracę dla organizacji „startowskiej”   traktowała jako misję . Zapamiętamy Ją jako niezwykle zaangażowaną, pracowitą i energiczną. W zmarłej straciliśmy najzacniejszego członka naszej społeczności,  prawego człowieka i serdecznego przyjaciela.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 7 grudnia o godz. 11:30 na Cmentarzu Górczyńskim.
Pamięć o Niej na zawsze pozostanie  wśród nas.
Rodzinie wyrazy współczucia składają :
Zarząd,  zawodnicy , trenerzy i pracownicy
Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego  START  w Poznaniu

Więcej Aktualności