START

Profesor Aleksander Kabsch laureatem specjalnej nagrody w 3. Plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego #Guttmanny2021.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

2 grudnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 3.Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego #Guttmanny2021. Statuetki im. Sir Ludwiga Guttmanna, ojca Igrzysk Paraolimpijskich, zostały rozdane w czterech kategoriach / Trener Roku, Wydarzenie Sportowe , Organizacja Roku i Sportowiec Roku/.
Nagrodę Specjalną 3.Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego otrzymał prof. Aleksander Kabsch, były rektor poznańskiej AWF i pionier polskiego parasportu. W latach 50. prowadził turnusy sportowo-rehabilitacyjne dla osób po amputacjach, uzupełniając je o naukę jazdy na nartach i inne aktywności sportowe, a w 1961 roku był jedną z osób, które doprowadziły do powstania pionu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami przy Spółdzielczym Zrzeszeniu Sportowym START – które później przekształciło się w istniejący do dziś Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START. W tym samym 1961 r. przy poznańskim STARCIE powstała pierwsza w Polsce regionalna Komisja Wychowania Fizycznego i Sportu Inwalidów, w której zasiadał pan profesor . Potem nastąpił cykl kolejnych pionierskich w naszym sporcie zdarzeń z kluczową rolą odgrywaną przez Profesora.
Jesteśmy dumni , że nasze Stowarzyszenie jest w prostej linii spadkobiercą 60 letniej tradycji polskiego sportu paraolimpijskiego – zapoczątkowanego pod koniec lat 50-tych przez Pana Profesora i innych wizjonerów związanych z trzema poznańskimi instytucjami – Kliniką Ortopedyczną Akademii Medycznej kierowaną przez prof. Wiktora Degę, Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego i Zrzeszeniem Sportowym „START” , któremu prezesował Franciszek Karłowski.
Serdecznie gratulujemy panu Profesorowi zaczczytnego wyróżnienia!
Zdjęcia : Bartłomiej Zborowski/ Polski Komitet Paraolimpijski

Więcej Aktualności