START

V Drużynowy Turniej Miast w Kręglarstwie o Puchar Prezesa TSKK Jedność Kościan

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

III miejsce STARTu Poznań, rekordowy wynik 389 pkt Reginy Gawłowskiej !!!
9 października 2016 na kręgielni klasycznej w Lesznie rozegrany został V Drużynowy Turniej Miast o Puchar Prezesa TSKK „Jedność” Kościan. W amatorskim Turnieju sparingowym do pełnych na 60 rzutów tj. po 15 na czterech torach startowało 48 uczestników w tym 17 kobiet i 31 mężczyzn. W spotkaniu udział wzięło 12 drużyn z Poznania (2 drużyny) w tym STARTu Poznań, Leszna (2 drużyny), Wronek (1 drużyna), Śremu (1 drużyna) oraz z Kościana (6 drużyn).
I miejsce zajęła drużyna z Leszna 2 w składzie:
1. Siemaszko Piotr 362 pkt 2. Klecha Jarosław 305 pkt 3. Kaczmarek Beata 375 pkt 4. Podgórny Dawid 351 pkt – ogółem 1393pkt
II miejsce drużyna Leszno 1 w składzie:
1. Matuszczak Marek 344 pkt 2. Kaźmierczak Piotr 361 pkt 3. Pyzikiewicz Hubert 348 pkt 4. Maćkowiak Krzysztof 335 pkt – ogółem 1388 pkt
a III miejsce START Poznań w składzie:
1. Gawłowska Regina 389 pkt 2. Stachowiak Maria 322 pkt
Największym zaskoczeniem był wynik doświadczonej zawodniczki ze STARTu Poznań Reginy Gawłowskiej, która osiągnęła rekordowy wynik 389 pkt. Analizując wyniki kobiet stwierdzić można, że dominowały w tym turnieju.
Organizator: Prezes TSKK Jedność – Roman Bartkowiak
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań i PFRON

Więcej Aktualności