START

POLSKABOCCIA’2016 w „Sportowym weekendzie” TVP3

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Telewizja Poznań o Międzynarodowych Zawodach PolskaBOCCIA’2016 zorganizowanych przez Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START w Poznaniu we współpracy z  Polskim Związkiem Bocci  . Organizację  zawodów zawdzięczamy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznań. W zawodach uczestniczy  ok.150 osób z Kanady, Anglii,  Brytanii, Kanady, Izraela, Irlandii,  Hiszpanii, Niemiec , Danii, Chorwacji, Rosji , Ukrainy i Polski. W zawodach startują także sportowcy z  Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji i  Gruzji  uczestnicy programu Erasmus + Sport p.n.  „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich  środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia” finansowanego przez Unię Europejską.
 
W czasie uroczystości otwarcia uczestników 16 krajów  przywitali – Tomasz Wiktor Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Dorota Habich – Zastępca Prezesa Zarządu wielce Polskiej Bocci przyjaznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oficjalnego otwarcia zawodów  dokonała Elsa Matthee – członek zarządu Boccia International Sport Federation.
 
Nasze Zawody to nie tylko  Boccia . W ceremonii otwarcia wystąpili   Tancerze : Katarzyna Błoch Marek Zaborowski –  złoci medaliści  „ Zawodów Open w Belgii – październik 2016w kategorii „ kombi”  gdzie jeden z partnerów jest pełnosprawny a drugi porusza się na wózku. Są finalistami Mistrzostw  Europy i Świata . Ich wzruszający, w pięknym wykonaniu  taniec w stylu „ freestyle” wywołał mnóstwo pozytywnych emocji.
http://poznan.tvp.pl/27277825/09102016
Patronaty medialne nad PolskąBoccią’2016 objęła Telewizja Poznań TVP3 i Radio Merkury

Więcej Aktualności