START

Uroczyste wręczenie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Kilkudziesięciu sportowców z wielu wielkopolskich  klubów odebrało 18 października w siedzibie Urzędu nominacje przyznanych Im Stypendiów Sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nominacje wręczał osobiście Pan Marszałek i złota medalistka Igrzysk Olimpijskich Rio’2016 w Wioślarstwie – Natalia Madaj. W gronie tegorocznych Laureatów znalazła się nasza sprinterka Małgorzata Ignasiak, wychowanka trenera Wiesława Pawlaka.
W tym roku Komisja Stypendialna, której przewodził Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, uznała, że gratyfikacje finansowe mieścić się będą w przedziale 400-600  złotych. Zasady ich przyznawania określa uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Głównym zadaniem tego wyróżnienia jest wspieranie zawodników w kategoriach junior i młodzieżowiec, uprawiających dyscypliny olimpijskie oraz odnoszących triumfy na arenach mistrzostw Europy czy Świata. Od 2006 roku system stypendialny obejmuje również szczególnie uzdolnionych sportowców niepełnosprawnych

 

Więcej Aktualności