START

Dobry rzut !!!!

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Uprzejmie informuje, że XIII Puchar Poznania w Bowlingu to już historia. Zawody odbyły na kręgielni Niku Bowling w Poznaniu, w minioną niedzielę 16 pazdziernika br.z udziałem 57 sportowców – 19 kobiet i 38 mężczyzn reprezentujących środowiska klubowe – Czarna Kula Poznań, Jedność Kościan, Sokół Śrem, Start Poznań, Olimpiady Specjalne Wielkopolska, TKKF i jednostki organizacyjne – z Koziegłów, Śmiłowa, Plewisk i Sadów.
W kategorii kobiet zwyciężyły zawodniczki Startu – I m. Regina Gawłowska (obroniła tytuł z ub. roku), II m. Maria Stachowiak, III m. Magda Kaźmierczak z Sokoła Śrem.
W kat. mężczyzn zwyciężyli z kolei zawodnicy Czarnej Kuli – I m. Sebastian Piosik, II m. Artur Piosik, III m. zajął Jerzy Mierzyński ze Startu.
Zawody miały niezwykle wyrównany, emocjonujący poziom, o czym świadczyć może analiza wyników w załączonym protokole zawodów.
Organizatorem współzawodnictwa był Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu przy wsparciu finansowym ze środków Miasta Poznania.
Dobry rzut!
Henryk Kulinowski

Więcej Aktualności