START

START Poznań jest jednym z beneficjentów wieloletnich umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej. Dzisiaj Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał naszą umowę na kolejny 2022 rok.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Prawie 𝟳 𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝘇ł𝗼𝘁𝘆𝗰𝗵 𝘁𝗼 𝘄𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀́𝗰́ 𝗽𝗼𝗱𝗽𝗶𝘀𝗮𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝘇𝗶𝘀́ 𝘂𝗺𝗼́𝘄 na realizację w 2022 roku zadań wieloletnich z zakresu kultury fizycznej 💪
Dzięki tym środkom podmioty realizujące zadania będą mogły bezpiecznie planować i wkraczać w nadchodzący rok 🙂
🏆 𝗪𝗶𝗲𝗹𝗸𝗼𝗽𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗼𝘄𝗮𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼𝘄𝗲 – 5 130 700 złotych,
🏆 𝗦𝘇𝗸𝗼𝗹𝗻𝘆 𝗭𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗲𝗸 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼𝘄𝘆 „𝗪𝗶𝗲𝗹𝗸𝗼𝗽𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮” – 846 500 złotych,
🏆 𝗢𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗱𝘆 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗷𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮 𝗪𝗶𝗲𝗹𝗸𝗼𝗽𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶𝗲 𝗣𝗼𝘇𝗻𝗮𝗻́ – 69 300 złotych,
🏆 𝗢𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗱𝘆 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗷𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮 𝗪𝗶𝗲𝗹𝗸𝗼𝗽𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶𝗲 𝗞𝗼𝗻𝗶𝗻 – 50 400 złotych,
🏆 𝗨𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶 𝗠𝗶𝗲̨𝗱𝘇𝘆𝘀𝘇𝗸𝗼𝗹𝗻𝘆 𝗞𝗹𝘂𝗯 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼𝘄𝘆 𝗡𝗶𝗲𝘀ł𝘆𝘀𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 – 56 700 złotych

Więcej Aktualności