START

Po raz siódmy od założenia w 1991 roku Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START zwołało Zjazd, aby podsumować kolejny okres działalności, określić perspektywy na najbliższe lata i wybrać władze.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Obrady rozpoczęto od nadania tytułu Członka Honorowego zasłużonym Sportowcom i Trenerom Stowarzyszenia – Marianowi Buczkowskiemu, Ryszardowi Kuropatwie i Pawłowi Łukaszewiczowi.
Wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Romuald Schmidt, Wiceprezesi – Beata Dobak-Urbańska, Michał Stawrakakis i Andrzej Wróbel, Sekretarz – Michalina Kasprowiak, oraz członkowie: Paweł Łukaszewicz, Wiesław Pawlak, Marian Stefaniak i Marian Król.
Komisję Rewizyjną utworzyli: Przewodnicząca – Regina Gawłowska, Zastępczyni – Maria Stachowiak i Sekretarz – Marian Buczkowski.
Zjazd uchwalił zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
Kolejne lata z 60-letniej historii Stowarzyszenia zostały wykorzystane na działania w duchu wielkopolskiej pracy organicznej.
Staraliśmy się wszyscy razem, aby zadania realizować z troską o ciągłość działań, kompleksowość i wysoką jakość.Celem były zawsze interesy społeczności osób z niepełnosprawnościami, bez tracenia z pola widzenia pojedynczych osób.

Więcej Aktualności