START

Po raz siódmy od założenia w 1991 roku Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START zwołało Zjazd, aby podsumować kolejny okres działalności, określić perspektywy na najbliższe lata i wybrać władze.

Obrady rozpoczęto od nadania tytułu Członka Honorowego zasłużonym Sportowcom i Trenerom Stowarzyszenia – Marianowi Buczkowskiemu, Ryszardowi Kuropatwie i Pawłowi Łukaszewiczowi.
Wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Romuald Schmidt, Wiceprezesi – Beata Dobak-Urbańska, Michał Stawrakakis i Andrzej Wróbel, Sekretarz – Michalina Kasprowiak, oraz członkowie: Paweł Łukaszewicz, Wiesław Pawlak, Marian Stefaniak i Marian Król.
Komisję Rewizyjną utworzyli: Przewodnicząca – Regina Gawłowska, Zastępczyni – Maria Stachowiak i Sekretarz – Marian Buczkowski.
Zjazd uchwalił zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
Kolejne lata z 60-letniej historii Stowarzyszenia zostały wykorzystane na działania w duchu wielkopolskiej pracy organicznej.
Staraliśmy się wszyscy razem, aby zadania realizować z troską o ciągłość działań, kompleksowość i wysoką jakość.Celem były zawsze interesy społeczności osób z niepełnosprawnościami, bez tracenia z pola widzenia pojedynczych osób.

Więcej Aktualności