START

Rewolucyjna zmiana finansowania sportu, na razie w Wielkopolsce

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Stowarzyszenie START wśród beneficjentów 5-letnich umów Samorządu Województwa Wielkopolskiego z najważniejszymi partnerami sportowymi
W piątek 11 stycznia 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umów 5-letnich z najważniejszymi partnerami sportowymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego . Umowy podpisywał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa.
Przedmiotem umów jest realizacja zadań związanych ze sportem wyczynowym i powszechnym oraz dotyczących sportu osób z niepełnosprawnościami. Partnerami samorządu są : Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe , Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA, Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Konin, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących.
Od 2015 roku w Wielkopolsce były zawierane umowy wieloletnie ale w tym roku po raz pierwszy obejmują aż 5 lat , czyli zawierane są na czas trwania całej kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolan łączy kultura pracy organicznej , najlepszym tego dowodem jest umowa dająca to czego organizacjom sportowym brakuje najbardziej – poczucie stabilizacji , zapewnienie ciągłości i możliwości spokojnego działania od początku roku. Marszałek Marek Woźniak pokreślił : „ Przed laty zdecydowaliśmy się na politykę systemową służącą stabilności finansowej sportu i to działa! Pokazują to wyniki naszych sportowców na krajowych i międzynarodowych arenach” .
System umów wieloletnich jest w kraju wciąż rzadkością . Już w 2015 Wielkopolsce mogło zazdrościć wiele organizacji skazanych na coroczne aplikowanie do samorządów o finansowanie . Teraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyprzedził inne samorządy zdecydowanie . Miejmy nadzieję, że nie o lata świetlne.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego ; #umww https://www.umww.pl/ ; https://www.facebook.com/umwwpl

Więcej Aktualności