START

Proekologiczne rozwiązania

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

🍀 Last Friday, the Public Transport Company in Wągrowiec hosted representatives of the Summer Games 2023 from the transport management sector. The purpose of the meeting was to determine the best and safest routes to transport participants between sports arenas and hotels during the event.
🚌Bearing in mind pro-ecological solutions, we are pleased to announce that two Solaris Urbino 12 Hybrid city buses and one electric AUTOMET 906LE5.5. will be at the disposal of competitors and guests.
🍀 W ubiegły piątek Zakład Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu gościł przedstawicieli Summer Games 2023 z sektoru zarządzania transportem. Celem spotkania było ustalenie najlepszych i najbezpieczniejszych tras do przewozu uczestników między arenami sportowymi oraz hotelami podczas trwania wydarzenia.
🚌Mając na uwadze proekologiczne rozwiązania mamy przyjemnośc ogłosić, że do dyspozycji zawodników oraz gości będą dwa autobusy miejskie hybrydowe Solaris Urbino 12 Hybrid, oraz jeden elektryczny AUTOMET 906LE5.5.
💰Wydarzenie współfinansowane przez program Unii Europejskiej Erasmus + //Event is co-funded by the European Union programme Erasmus+
👉Website of Public Transport Company in Wągrowiec//Strona ZKM Wągrowiec: http://zkmwagrowiec.pl

Więcej Aktualności