START

Mistrzostwa Polski Juniorów w Tarnowie.

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W dniach 2-4 czerwca nasi wychowankowie Wiesława Pawlaka trenujący w sekcji para atletyki wystartowali w Mistrzostwach Polski Juniorów z Niepełnosprawnościami w Tarnowie . Skromna 5 osobowa ekipa wywalczyła aż 10 medali (3 złote i 7 srebrnych). Na najwyższym podium stawali Wiktor Szala i Kacper Śliwiński. Słowa uznania należą się za postawę i wolę walki oraz godne reprezentowanie Stowarzyszenia START i SOSW w Owińskach.
Łącznie w mistrzostwach wystartowało blisko 120 młodych sportowców z różną niepełnosprawnością reprezentujących 24 organizacje. Mistrzostwa zorganizowany zostały przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie, w roli współorganizatora wystąpiło Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”.
Na zdjęciach :
Wiktor Szala finiszuje na pierwszy miejscu w biegu na 100m w grupie niedowidzących.
Kacper Śliwiński podczas pchnięcia kulą w kategorii z porażeniem ruchowym
Joanna Łucka w tej samej konkurencji i grupie startowej
Marlena Stankiewicz przygotowuje się do oddania rzutu dyskiem z pozycji siedzącej, sędzia sprawdza prawidłowość siedziska.
Zespół z trenerem Wiesławem Pawlakiem przy banerze MPJ
Dekoracja Wiktora za bieg na 100m
Programy, szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu są dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Programy, szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera https://www.poznan.pl
Programy Stowarzyszenia START są dofinansowane przez PFRON
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl #pfron

Więcej Aktualności