START

„Pokonamy bariery”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” . W województwie wielkopolskim dofinansowanie na zadania zlecane uzyskało kolejnych 7 wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w tym dwa projekty naszego Stowarzyszenia ( Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”).
Zakwalifikowane projekty zaliczają się do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym, związanych z ważnym interesem społecznym i publicznym, mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19.
#PFRON
https://www.pfron.org.pl/ 

Więcej Aktualności