START

„Asystent Osobisty”

Stowarzyszenie podpisało właśnie umowę z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację w tym roku programu „Asystent Osobisty Osób z Niepełnosprawnościami edycja 2020 -2021” . Celem programu jest wsparcie, poprawa jakości oraz prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami .
W ramach naszego programu asystenci ( min. 12 osób) zapewniają beneficjentom indywidualną, systematyczną pomoc m.in. :
• w podejmowaniu aktywności ruchowej – udział w stałych treningach sportowych w różnorodnych dyscyplinach/ zawodach sportowych. Pomoc obejmie m.in. bezpośredni udział w szkoleniu/ współzawodnictwie – transfery wózka, podawanie piłek, udział w grze – asysta (regulaminowy wymóg np. w Bocci ), regulowanie sprzętu, ubieranie , zachowanie higieny, w czynnościach fizjologicznych i in.),
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. treningi sportowe/zawody , dom, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, znajomi, rodzina,
• w zakupach ( z udziałem w nich uczestnika Programu),
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w podejmowaniu aktywności edukacyjnej, rekreacyjnej, socjalizującej, kulturalnej,
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

#DostępnośćPlus
https://www.gov.pl/web/rodzina

https://www.facebook.com/mripsRP/

Więcej Aktualności