START

„Asystent Osobisty”

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Stowarzyszenie podpisało właśnie umowę z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację w tym roku programu „Asystent Osobisty Osób z Niepełnosprawnościami edycja 2020 -2021” . Celem programu jest wsparcie, poprawa jakości oraz prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami .
W ramach naszego programu asystenci ( min. 12 osób) zapewniają beneficjentom indywidualną, systematyczną pomoc m.in. :
• w podejmowaniu aktywności ruchowej – udział w stałych treningach sportowych w różnorodnych dyscyplinach/ zawodach sportowych. Pomoc obejmie m.in. bezpośredni udział w szkoleniu/ współzawodnictwie – transfery wózka, podawanie piłek, udział w grze – asysta (regulaminowy wymóg np. w Bocci ), regulowanie sprzętu, ubieranie , zachowanie higieny, w czynnościach fizjologicznych i in.),
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. treningi sportowe/zawody , dom, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, znajomi, rodzina,
• w zakupach ( z udziałem w nich uczestnika Programu),
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w podejmowaniu aktywności edukacyjnej, rekreacyjnej, socjalizującej, kulturalnej,
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

#DostępnośćPlus
https://www.gov.pl/web/rodzina

https://www.facebook.com/mripsRP/

Więcej Aktualności