START

Nasze lekkoatletki podbiły Paryż

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W dniach 27.05-1.06.2017, trzy nasze lekkoatletki wystartowały w Paryżu, w mitingu World Para Athletics Grand Prix.
W zawodach wzięło udział 450 sportowców, z 30 krajów. Dla dwóch najmłodszych naszych zawodniczek był to nie tylko sportowy debiut na tak poważnych zawodach, ale także szansa na uzyskanie klasy startowej i licencji IPC. W wyniku badań (dość rygorystycznych) obie otrzymały klasę „13”.
Podczas rywalizacji na bieżni, zeszłoroczna brązowa medalistka ME Małgorzata Ignasiak (T12) w łączonej klasie T11/12 zdobyła srebro na 100 i 200m.
Natomiast debiutantki – Inga Biernat była dwa razy trzecia na 100 i 200m (T13), a najmłodsza 15-letnia Kinga Przewoźna była druga na 100m i czwarta w biegu na 200m w tej samej klasie.
Kolejnym ważnym startem dla zawodników trenera Wiesława Pawlaka będą European Youth Games w Brnie (7-10.06) i MP w Białymstoku (23-25.06).
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z PZSN”START”, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności