START

miting Coventry Spring Meet

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Paralekkoatleci ruszyli na międzynarodowy miting Coventry Spring Meet w Wielkiej Brytanii – po pierwsze przetarcie za granicą w tym roku! Poznański START reprezentuje Kacper Śliwiński – to paralekkoatletyczny mistrz Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem oraz wicemistrz kraju w rzucie oszczepem. Na co dzień trenuje w sekcji paralekkoatletycznej naszego Stowarzyszenia działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach , trenerem zawodnika jest Wiesław Pawlak .
Podczas wyjazdu część ekipy zostanie też poddana klasyfikacji do odpowiedniej kategorii startowej.
Biało-czerwonych reprezentować będą:
Łukasz Czarnecki
Kamil Dobiecki
Bartosz Górczak
Dawid Kapustka
Lucyna Kornobys
Róża Kozakowska
Tomasz Paulinski
Kacper Śliwiński
Tomasz Ściubak
Kacper Wcisło
Magdalena Andruszkiewicz (nie ma jej na zdjęciu – dojeżdża we własnym zakresie)
Powodzenia – i niech moc będzie z wami!
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polski Komitet Paralimpijski
Start Gorzów
@START Tarnów Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START Wrocław Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych
START Bydgoszcz
Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Poznaniu
Frame Running Poland Polskie Porty Lotnicze
Programy, szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu są dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Programy, szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
Miasto Poznań
Programy Stowarzyszenia START są dofinansowane przez PFRON
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej Aktualności