START

Kolejny projekt Erasmus+Sport ze Startem w roli lidera – spotkanie edukacyjno techniczne w Vukovarze

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Educational and technical meeting in Croatia ( Vukovar, Osijek 26-30.04.2023) within the framework of the international Erasmus+ Sport project „Dis+Abled SPORT – sports and games designed to be played by people with physical & visual disabilities alongside with able-bodied; an innovative approach to increase Social Inclusion and Equal Opportunities in Sport”.
During the meeting in Croatia, project partners participated in, among others:
1. Practical activities with students of the University of Physical Education in Osijek – a group of dozens of students and volunteers had the opportunity to play the fastest growing Paralympic sport – Boccia , Ringo etc. The students were very engaged and enthusiastically accepted a gift from the host of the meeting – a professional boccia set.
2. Presentation on the objectives of the project, with particular emphasis on the creation of a manual with dozens of games and Paralympic sports, traditional and recreational, adapted for joint practice by people with and without disabilities (the main objective of the Project). Exchange of good practices, discussion of the progress to date on the tasks of the project.
3. History lesson on the tragic fate of the victims of the 1991 Yugoslav War, visits to the places of martyrdom in and around Vukovar.
Erasmus+ Sport: Collaborative Partnership project: “Dis+Abled SPORT” – sports and games designed to be played by people with physical & visual disabilities alongside with able-bodied; an innovative approach to increase Social Inclusion and Equal Opportunities in Sport. Project cofunded by the Erasmus+Programme of the European Union
General project assumption: to use a unique and innovative combination of sports for social inclusion and integration of people with physical and visual disabilities (PwD) with able-bodied people (AbP), by and through sports: – Paralympic sports, – traditional sports, – and others (Olympic, recreational sports etc). Specific Project objectives : to create a practical manual with 40-60 selected Paralympic, TSG and other sports from each Project Partners’ countries, adapted to the needs of social inclusion of PwD and integration between them and AbP, to transfer knowledge through: – educational workshops, – promo-educational events.
Project leader:
Sports Rehabilitation Association START (SSR START), Poznań, Poland
Partners:
Disabled Croatian Boccia Association (DCBA), Zagreb, Croatia
Sports Federation (CPCSF), Prague, Czech Republic
Cerebral Palsy Czech Amateur Sports Association Disboccia (A.S.D.Disboccia) Pinerolo, in Piedmont, Italy
Associated Partner:
European Traditional Sports and Games Association (ETSGA/AEJeST),

Więcej Aktualności