START

„Ludzie z Pasją”. Polska Boccia na Gali w Kielcach.Podsumowanie plebiscytu .

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W niedzielę, 4 grudnia, w Hotelu Kongresowym w Kielcach odbył się finał plebiscytu „Ludzie z Pasją”. M.in. przyznano nagrody w plebiscycie „Przyjaciel Świata i Ludzi”. Wyróżnienia trafiły do osób, które swoim zaangażowaniem wniosły bardzo wiele w życie osób z niepełnosprawnością oraz osób, które promują zdrowy tryb życia.
W kategorii Ambasador Sportu Osób Niepełnosprawnych nagrodę otrzymała Beata Dobak–Urbańska, wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Bocci, Członek Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Wyróżnienie otrzymał także Andrzej Janowski . Dołączmy się do wyrazów uznania dla Prezesa Fundacji BeActive w Kielcach, od wielu lat głęboko zaangażowanego w tworzenie polskiego ruchu sportowego Bocci , twórcy wielu nowatorskich przedsięwzięć m.in. Świętokrzyskiego Maratonu Bocci , od wielu lat czołowego w kraju zawodnika Bocci w kategorii BC4 .
Foto w galerii : Polska Boccia oraz „Kielce – Nasze Miasto” – https://kielce.naszemiasto.pl/oto-ludzie-z…/ar/c1-9117361

Więcej Aktualności