START

Łucznicze zawody terenowe

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W sobotę dwóch zawodników zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, wzięło udział w II Pilskim Turnieju Łuczniczym odbywającym się w Goraju, przy okazji XXII Wielkopolskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej. Zawody różniły się znacząco od tego, w jaki sposób trenują na co dzień. Impreza miała charakter terenowy. Strzelania odbywały się na nieoznaczonych odległościach, cele zostały usytuowane na różnych wysokościach, z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Same cele stanowiły figury piankowe naturalnej wielkości zwierzyny przeróżnego rodzaju i było ich w sumie 20. Biorąc pod uwagę znaczne różnice w stosunku do tego, jak zawodnicy strzelają podczas treningów, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Adam Siemieniuk zajął pierwsze miejsce w kategorii łuki klasyczne. W kategorii łuków bloczkowych zadebiutował w tego typu zawodach Marcin Łabuda, plasując się ostatecznie w drugiej dziesiątce zawodników, zdobywając jednocześnie dużą dozę wiedzy praktycznej, jak przygotować sprzęt do strzelania w terenie, która na pewno zaowocuje lepszym wynikiem w przyszłości. Jak widać nie samym strzelaniem do tarczy człowiek żyje, a odskocznia od codzienności przyda się każdemu zawodnikowi i pozwoli na spojrzenie na swoje strzelanie z trochę większym dystansem.
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności