START

„Kulanie Gwiazdkowe 2023”

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W dniu 16 stycznia 2023r., na kręgielni „Czarna Kula” odbyło się „Kulanie Gwiazdkowe 2023” które ma wieloletnią tradycje – zamyka roczne współzawodnictwo w sekcji. Jest to doskonała okazja do wręczenia trofeów dla Mistrzów Sekcji oraz do wspomnień półwiecznej historii kręglarstwa.
W tym roku gościem specjalnym był Prezes Okręgowego Związku Kręglarskiego Henryk Kulinowski oraz Prezes „Czarnej Kuli” Bronisław Bednarek.
Rezultaty współzawodnictwa sekcji kręglarskiej w 2022r.
Mistrzynie sekcji kręglarskiej w 2022r.
1. Regina Gawłowska – 1560 pkt
2. Maria Stachowiak – 1530 pkt
3. Stefania Głodowska – 1223 pkt
Mistrzowie sekcji kręglarskiej w 2022r.
1. Waldemar Ruta – 1570 pkt
2. Piotr Konieczka – 1464 pkt
3. Sławomir Kowalski – 1443 pkt
„Trzy kręgielnie”(asfalt-parkiet-bowling)
Kobiety:
1. Regina Gawłowska – 903 pkt
2. Maria Stachowiak – 782 pkt
3. Stefania Głodowska – 666 pkt
Mężczyźni:
1. Waldemar Ruta – 931 pkt
2. Sławomir Kowalski – 894 pkt
3. Florian Pałasz – 830 pkt
„Kulanie Gwiazdkowe 2023” wygrali Regina Gawłowska i Piotr Konieczka
Programy, szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu są dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego https://www.umww.pl/; https://www.facebook.com/umwwpl
Programy, szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera; http://bip.poznan.pl/
Programy Stowarzyszenia START są dofinansowane przez PFRON #PFRON, https://www.facebook.com/fundusz.pfron

Więcej Aktualności