START

Kulali w „Czarnej Kuli”

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

W dniach 18-19 czerwca 2016 na kręgielni Czarna Kula w Poznaniu rozegrane zostały Mistrzostwa Okręgu w kręglarstwie klasycznym na 120 rzutów (60p + 60zb) w sezonie 2015/2016.
W kategorii kobiet (startowało 12 pań, w finale – 7) piąte miejsce zajęła Regina Gawłowska z wynikiem 960pkt, szósta była Maria Stachowiak 910pkt – obie SSR START. Zwyciężyła Agata Banaszak (Czarna Kula) – 1046pkt.
Wśród mężczyzn (startowało 24 panów, w finale – 13) kulało trzech naszych zawodników „K” Marian Król – 18, Sławomir Kowalski – 21, Piotr Konieczka – 23. Najlepszy był Krzysztof Kamiński (Czarna Kula) – 1058 pkt.
W tegorocznych zawodach przedstawiciele Jedności Kościan, Sokoła Śrem, HCP Poznań, Startu Poznań i Rzutu Oka Poznań byli nieco słabsi – dominowali gospodarze.
Życzymy naszym zawodnikom lepszych lokat w kolejnych imprezach kręglarskich.
Dobry rzut!!!
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności