START

Kręglarze z sukcesami zakończyli rozgrywki Poznańskiej Ligi Okręgowej

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

11 czerwca 2016 na kręgielni „Czarna Kula” w Poznaniu rozegrany został Turniej Gwiazd, który kończył cykl rozgrywek Poznańskiej Ligi Okręgowej w kręglarstwie klasycznym – sezon 2015/2016.

 
W turnieju grało 28 najlepszych zawodniczek i zawodników P.L.O. Wśród nich nasi kręglarze Regina Gawłowska, Maria Stachowiak i Piotr Konieczka.
Po rozegranym Turnieju Gwiazd zostały wręczone puchary oraz medale P.L.O. 2015/2016. W zakończonych rozgrywkach ligowych P.L.O. duży sukces osiągnął pierwszy zespół START-u w składzie: (M. Król (kap), P. Konieczka, R. Gawłowska, S. Kowalski, W. Ruta, K. Gustowicz), który wywalczył drugie miejsce wśród 6 drużyn w I lidze.
DUŻE BRAWA. TAK TRZYMAĆ !!!
Startujący w II lidze zespół START-u II w składzie: (M. Stachowiak (kap), M. Buczkowski, B. Bartkowiak, K. Nowak, J. Mierzyński, M. Nowicki) – zajął 5 miejsce.
Udział w tych ciekawych zawodach sprawiał wszystkim członkom sekcji kręglarskiej SSR START wiele radości i przyjemności. Dziękujemy za wszystko. Do zobaczenia w nowych rozgrywkach.
Szkolenie sportowe i starty zawodników Stowarzyszenia START są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej Aktualności